Aktualności
20 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-20

Unikalny zespół rysunków architektonicznych dostępny on-line.

W grudniu 2017 r. Stowarzyszenie „Liber Pro Arte”, we współpracy z Instytutem Sztuki PAN, zakończyło realizację projektu pt. „Unikatowy zespół rysunków architektonicznych w zbiorach IS PAN: opracowanie-digitalizacja-udostępnienie”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura Cyfrowa”.

Projekt miał na celu opracowanie naukowe, zdigitalizowanie i udostępnienie wersji cyfrowych 1500 rysunków obiektów architektonicznych z terenów dawnej i obecnej Rzeczypospolitej, przechowywanych w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do materiałów o wybitnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez ich opublikowane on line, z możliwością ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: https://archiwumcyfrowe.photoshelter.com/.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dyskusja (0 komentarzy)