Aktualności
Sprawy nauki
01 Lipca
Opublikowano: 2022-07-01

Uniwersytet Warszawski polskim liderem w pozyskiwaniu środków z HE

Ponad 110 mln euro pozyskali już polscy uczestnicy w ramach programu Horyzont Europa. Daje nam to 14 miejsce wśród państw członkowskich Unii Europejskiej.

Horyzont Europa ruszył w ubiegłym roku. To największy w historii Unii Europejskiej program wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet na lata 2021–2027 wynosi ponad 95 mld euro. Celem Polski jest pełniejsze wykorzystanie potencjału krajowej nauki. W poprzedniej perspektywie finansowej (2014–2020) nasz udział w podziale środków z programu ramowego Horyzont 2020 wyniósł blisko 850 mln euro

Komisja Europejska udostępniła właśnie wyniki 114 zamkniętych już konkursów w programie Horyzont Europa. W projektach w nich wyłonionych bierze udział 9116 podmiotów ze 127 krajów. Realizują oni 3896 przedsięwzięcia na łączną kwotę 9,12 mld euro, z czego 7,98 mld euro przypadło beneficjentom z państw członkowskich UE (pozostała część trafiła do państw stowarzyszonych i państw trzecich).

W 282 projektach, z czego w 36 w roli koordynatorów (13%), uczestniczy 197 podmiotów z Polski. Pozyskały one do tej pory 110,79 mln euro, co stanowi 1,39% środków dla państw członkowskich i daje nam 14 pozycję w tym gronie. W porównaniu z poprzednim programem Horyzont 2020 widać także wyraźnie, że polskie podmioty składają wnioski projektowe o koordynację o coraz wyższej jakości – współczynnik sukcesu (odsetek wniosków o koordynację wybranych do dofinansowania w stosunku do złożonych) wynosi aż 10,17%, czyli ponad 3 razy więcej niż w H2020 w tym samym okresie od rozpoczęcia jego realizacji.

Polska odnotowała także sukces w ramach obszaru Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, pozyskując aż 3,16% budżetu programu przeznaczonego na te działania. Możemy również poszczycić się kolejnymi grantami Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Od początku tej perspektywy rodzimi naukowcy pozyskali już łącznie aż 13 prestiżowych grantów ERC.

Nastąpiła zmiana polskiego lidera w rankingu uwzględniającym kwotę dofinansowania. Na pierwsze miejsce wysforował się Uniwersytet Warszawski który pozyskał już 11,8 mln euro. Stołeczna uczelnia jest reprezentowana w 25 projektach, z czego 7 koordynuje. Na drugie miejsce spadło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (10,2 mln euro), które uczestniczy w 16 przedsięwzięciach (w jednym jako lider). Podium zamyka Uniwersytet Jagielloński z kwotą 7 mln euro (14 projektów, 3 koordynacje).

Wśród instytucji naukowych w czołówce są także: Kolejne miejsca zajmują: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (3,1 mln euro), Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk (3 mln euro), Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (2,3 mln euro), Politechnika Łódzka 2,2 mln euro), Uniwersytet Gdański (2,1 mln euro), Politechnika Śląska (2 mln euro), Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (2 mln euro).

W czołówce krajów, które otrzymały dotychczas najwięcej środków, znajdują się: Niemcy (1,4 mld euro), Hiszpania (917 mln euro), Francja (894 mln euro).

MK, źródło: DKPK NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)