Aktualności
Sprawy nauki
17 Marca
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2019-03-17

Uniwersytet Warszawski w raporcie EUA

Uniwersytet Warszawski znalazł się wśród dziewięciu europejskich uczelni omówionych w raporcie „The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems” dotyczącym działań na rzecz rozwijania innowacyjności. Publikacja została przygotowana przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA), którego UW jest członkiem.

Raport dotyczy tego, w jaki sposób uniwersytety mogą wzmacniać ekosystemy na rzecz innowacyjności, w dobie społecznych i ekonomicznych wyzwań dynamicznie zmieniającego się świata. Publikacja stanowi pogłębione studium przypadku 9 europejskich uczelni: Uniwersytetu Aalto (Finlandia), Uniwersytetu Masaryka (Czechy), Uniwersytetu Sorbońskiego (Francja), Politechniki w Eindhoven (Holandia), Uniwersytetu Technicznego w Monachium (Niemcy), Uniwersytetu w Manchester (Wielka Brytania), Uniwersytetu Technologicznego w Katalonii (Hiszpania), Uniwersytetu w Minho (Portugalia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

W raporcie wiele uwagi poświęcono nauczaniu projektowemu. Jednym z przykładów takiego podejścia są działania podjęte przez Wydział Fizyki UW, który „organizuje projekty, mające na celu rozwinięcie potencjału kreatywnego i wzmacnianie niezależnego myślenia. Studenci mierzą się z problemami, które muszą rozwiązać samodzielnie. Dla nich samych jest to ważne, że mogą ten proces współtworzyć” – napisano w opracowaniu.

Publikacja porusza także kwestie dotyczące znaczenia rozwoju infrastrukturalnego uniwersytetów: „UW zwraca szczególną uwagę na ten obszar, biorąc pod uwagę dynamikę zmian społecznych na uczelni i znaczenie infrastruktury w ułatwianiu tych zmian” – podkreślono. Inwestycje na UW związane są z realizacją programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”.

Raport został przygotowany przez European University Alliance (Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów), którego UW jest członkiem. EUA to instytucja, która składa się z ponad 800 uniwersytetów oraz krajowych konferencji rektorów z 48 państw. EUA odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim i ma wpływ na polityki unijne dotyczące szkolnictwa wyższego, badań czy innowacji.

Źródło: UW

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie EUA.

Dyskusja (0 komentarzy)