Aktualności
Sprawy nauki
12 Lutego
Źródło: www.uni.wroc.pl
Opublikowano: 2019-02-12

Uniwersytet Wrocławski jako pierwszy z Polski w UERA

Uniwersytet Wrocławski został pierwszą instytucją naukowo-badawczą z Polski przyjętą w poczet członków europejskiej sieci Urban Experts Research Alliance (UERA). Do zarządu organizacji wybrano dr hab. Aldonę Wiktorską-Święcką, prof. UWr z Katedry Studiów Europejskich.

UERA to sieć specjalizująca się w problematyce rozwoju miast. Działa na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach wspólnej inicjatywy programowej JPI Urban Europe. W tej strategicznej dla Europy aktywności uczestniczą przedstawiciele sektora publicznego, w tym samorządów, instytucji eksperckich oraz innych podmiotów specjalizujących się w problematyce miejskiej. Urban Experts Research Alliance zrzesza ponad 50 prestiżowych uniwersytetów i instytucji naukowo-badawczych z 18 krajów Unii Europejskiej, a powołana została w celu opracowywania i dostarczania miastom specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych rozwiązań coraz złożonych problemów w zarządzaniu nimi. Jako pierwszy podmiot z Polski dołączył do niej Uniwersytet Wrocławski.

Do zarządu UERA na nową kadencję 2019–2021, jako pierwszą z Europy Środkowo-Wschodniej, wybrano profesor Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Aldonę Wiktorską-Święcką z Katedry Studiów Europejskich, która specjalizuje się m.in. w problematyce zarządzania publicznego, w tym w kontekście rozwoju miast. Jest autorką ponad 120 opracowań naukowych i popularno-naukowych, kieruje prestiżowymi projektami naukowymi, m.in. finansowanymi ze środków programu Horyzont 2020. Jest stypendystką wielu międzynarodowych instytucji oraz posiada bogate praktyczne doświadczenie w zakresie polityki publicznej, w tym regionalnej i miejskiej. W zarządzie współpracować będzie z naukowcami z Norwegii, Francji, Finlandii, Belgii, Austrii oraz Włoch.

Agata Sałamaj

 

Dyskusja (0 komentarzy)