Aktualności
Sprawy nauki
03 Października
Opublikowano: 2017-10-03

Uniwersytety ludowe – pomiędzy teorią a praktyką

Katedra Pedagogiki Społecznej US zaprasza na I polsko-niemieckie seminarium naukowe pn. Uniwersytety ludowe – pomiędzy teorią a praktyką, które odbędzie się w dniach 6 -7 października na Wydziale Humanistycznym.

Celem spotkania będzie przedstawienie szans i zagrożeń rozwoju uniwersytetów ludowych w Polsce. Seminarium stanowi kontynuację spotkań naukowych zainicjowanych w 2016 roku w Gdańsku przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO, Kaszubski Uniwersytet Ludowy oraz Uniwersytet Gdański. W debatę naukową poświęconą problematyce uniwersytetów ludowych włączają się uczelnie wyższe, jak i środowisko uniwersytetów ludowych. Organizatorom spotkania zależy na tym, aby uczestnicy seminarium stworzyli platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk z zakresu edukacji osób dorosłych w Polsce i w Niemczech.

Podczas seminarium odbędą się wykłady i warsztaty poświęcone uniwersytetom ludowym w Polsce oraz w Niemczech. Organizatorzy wychodząc naprzeciw zainicjowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracom nad Rządowym Programem Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych postanowili zorganizować seminarium naukowe podczas, którego zaistnieje szansa omówienia i przeanalizowania istotnych dla działalności uniwersytetów ludowych kwestii, tj. formy finansowania, regulacje legislacyjne czy przygotowania kadry pracującej w uniwersytetach ludowych.

Wydarzenie zostało sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Julia Poświatowska

Dyskusja (0 komentarzy)