Aktualności
Sprawy nauki
26 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-26

Utrata autonomii PAN – zapisy Ustawy 2.0

W projekcie Ustawy 2.0, tzw. Konstytucji dla Nauki, nad którym pracuje Sejm, znalazł się zapis dotyczący włączania instytutów Polskiej Akademii Nauk do uczelni. Zgodnie z nim minister nauki w drodze rozporządzenia będzie mógł włączać do uczelni publicznej instytut PAN po zasięgnięciu opinii prezesa PAN. Te zapisy grożą niezależności Akademii, uważa prof. Jerzy Duszyński prezes PAN.

– To jest zapis, który pojawił się w oryginalnym, konsultowanym projekcie Ustawy 2.0 w innej, mniej groźnej formie; był to wtedy art. 40 projektu. W konsultacjach wyraziliśmy wtedy nasze zastrzeżenia. Pojawienie się art. 35 jest dla nas dużym zaskoczeniem. Zapis uderza nas bardzo mocno, grozi niezależności PAN i utratą jej autonomii – powiedział PAP prezes Duszyński.

Resort nauki, poproszony przez PAP o komentarz, stwierdził, że nie jest to przepis nowy – widnieje w projekcie ustawy od wielu miesięcy. Rzeczniczka MNiSW Katarzyna Zawada wyjaśniła, że minister nie ma zamiaru korzystać z tego narzędzia bez obopólnej woli obu stron.

W myśl obowiązujących przepisów instytuty PAN mogą być włączane do uczelni na wniosek prezesa PAN lub na wspólny wniosek podmiotów podlegających włączeniu lub przekształceniu. Wniosek składany jest po zasięgnięciu opinii wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra nauki. Taki zapis znajduje się w ustawie o PAN i za jego pozostawieniem w takiej formie optuje  prof. Duszyński.

Z wielu instytutów PAN, jak mówi prof. Duszyński, docierają do niego głosy zaniepokojenia dotyczące proponowanych zapisów. – Będziemy ten zapis bardzo mocno oprotestowywać, bo grozi on anihilacją PAN w jego najważniejszym pionie – instytutów.

W ocenie prof. Duszyńskiego, jeśli przepisy w proponowanej w projekcie formie wejdą w życie, nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby szef resortu nauki włączył nawet wszystkie instytuty do wybranych przez siebie uczelni.

Prof. Duszyński zbiera głosy protestu z instytutów PAN. Zamierza je przekazać wicepremierowi, ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi.

W Sejmie odbyło się już drugie czytanie projektu Ustawy 2.0. Komisja sejmowa pracująca nad projektem rekomendowała ponad 60 poprawek. Wszystkie to poprawki rządowe.

Z zapowiedzi resortu nauki wynika, że sejmowe głosowania dotyczące Ustawy 2.0 odbędą się na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które wyznaczono na początek lipca.

JK

(Źródło: PAP)

Dyskusja (0 komentarzy)