Aktualności
Sprawy nauki
23 Sierpnia
Źródło: geoforum.pl
Opublikowano: 2019-08-23

Uznanie dla prof. Jana Kryńskiego

Prof. dr hab. inż. Jan Kryński, kierownik Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii, jako pierwszy Polak, otrzymał godność członka honorowego Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki. Godność ta jest uznaniem dla jego wyjątkowych osiągnięć w zakresie badań naukowych i współpracy naukowej.

Prof. Kryński prowadzi działalność naukową w zakresie systemów odniesienia w astronomii i geodezji, geodynamiki, geodezji fizycznej, modelowania pola siły ciężkości, geodezji kosmicznej, globalnych systemów pozycjonowania. Prowadził pionierskie badania teoretyczne nad możliwościami wykorzystania gradiometrii satelitarnej oraz techniki pomiaru satelity z satelity do modelowania pola siły ciężkości. Zainaugurował prace badawcze nad lokalnym modelowaniem geoidy na obszarze Polski. Kierował zespołem prowadzącym pionierskie prace badawczo-programowe nad wykorzystaniem dostępnych danych grawimetrycznych do precyzyjnej autonomicznej nawigacji przy wykorzystaniu aparatury inercjalnej oraz prowadził działalność badawczą, głównie w zakresie wykorzystania techniki GPS w geodezji i geodynamice.

Od 1998 roku zatrudniony w IGiK, gdzie prowadzi badania w zakresie GPS, geodynamiki, systemów i układów odniesienia, grawimetrii, modelowania pola grawitacyjnego Ziemi i jego zmian w czasie, wyznaczania geoidy w skali globalnej i lokalnej, doskonalenia osnów podstawowych.

Od wielu lat pełni liczne funkcje w międzynarodowych organizacjach naukowych, w szczególności Międzynarodowej Asocjacji Geodezji, od 2003 roku jest przedstawicielem narodowym w Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki delegowanym przez Polską Akademię Nauk. Był członkiem, a następnie przewodniczącym Komitetu Finansowego Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki.

JK

(Źródło: IGiK)

Dyskusja (0 komentarzy)