Aktualności
Sprawy nauki
02 Listopada
Źródło: www.cyber.mil.pl
Opublikowano: 2022-11-02

W Collegium Witelona w Legnicy ruszyła „Akademia_CYBER.MIL”

Pod koniec października zainaugurowano pilotażowy etap programu „Akademia_CYBER.MIL”. Ma on wspierać cywilne uczelnie w realizacji kształcenia na kierunkach związanych z informatyką i cyberbezpieczeństwem.

„Akademia_CYBER.MIL” adresowana jest w szczególności do publicznych uczelni zawodowych, działających w mniejszych ośrodkach miejskich, do 100 tys. mieszkańców, prowadzących kształcenie na kierunkach technicznych, związanych głównie z informatyką i cyberbezpieczeństwem. Koordynatorem pilotażu jest Departament Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej, zaś partnerem naukowym Collegium Witelona – Uczelnia Wyższa w Legnicy, wybrana ze względu na pozytywne efekty realizacji wojskowego programu „Legii Akademickiej”.

Wychodząc naprzeciw współczesnym zagrożeniom, w 2019 roku zainicjowano kompleksowy program CYBER.MIL.PL, mający na celu rozwój potencjału Sił Zbrojnych RP do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni oraz wdrażający wiele rozwiązań organizacyjnych, formalno-prawnych, technicznych, a także obejmujących inicjatywy i działania edukacyjne. W jego ramach uruchomiono teraz „Akademię_CYBER.MIL”, jako wsparcie kształcenia i przygotowania profesjonalnych kadr na potrzeby instytucji administracji państwowej oraz wojskowej w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wsparcie to ma polegać na opracowaniu programów kształcenia, realizacji wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, wsparciu dydaktycznym przez ekspertów i kadrę resortu obrony narodowej, oraz zorganizowanie cyklu otwartych wykładów. Program będzie także popularyzował Siły Zbrojne RP i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej jako atrakcyjnego i innowacyjnego miejsca do podjęcia pracy i służby oraz rozwoju kariery zawodowej dla ekspertów w obszarze informatyki i cyberbezpieczeństwa, a także inspirował oraz zachęcał środowisko akademickie do prowadzenia badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Wiedza pozyskana przez studentów po zakończeniu całego cyklu zajęć i wykładów uzupełni umiejętności i kompetencje z obszaru informatyki i cyberbezpieczeństwa. Szkoły zaangażowane w program mogą proponować swoim studentom staże oraz praktyki w resorcie obrony narodowej w obszarach cyber.  Pozwoli to na lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów do wsparcia merytorycznego zespołów resortu obrony narodowej w obszarze kształcenia i szkolenia, obszarze informatyki i cyberbezpieczeństwa, m.in. w uczelniach wojskowych, Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Wojskowym Instytucie Łączności-Państwowym Instytucie Badawczym czy w „Cyber-wojskach” Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Projekt kontynuowany będzie do 2025 roku w uczelniach na terenie całej Polski.

MK, źródło: www.cyber.mil.pl

Dyskusja (0 komentarzy)