Aktualności
22 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-22

W dziedzinie chemii, fizyki, matematyki i geofizyki

Nagrody naukowe Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

Nagrodę z dziedziny chemii im. Włodzimierza Kołosa otrzymał dr hab. Maciej Szaleniec z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN za wyjaśnienie mechanizmu katalityczne hydroksylacji węglowodorów przez dehydrogenazę etylobenzenową i enzymy jej podobne (EBDH-like) oraz zastosowanie enzymów w syntezie organicznej.

Nagrodę z dziedziny fizyki im. Stefana Pieńkowskiego dostał dr Piotr Wcisło z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę przestawiającą nową metodę poszukiwania ciemnej materii, wykorzystującą optyczne zegary atomowe oraz pierwszy tego typu eksperyment dający ograniczenie na wielkość sprzężenia hipotetycznej ciemnej materii z polami modelu standardowego.

Nagrodę z dziedziny matematyki im. Wacława Sierpińskiego otrzymał dr Karol Palka z Instytutu Matematycznego PAN za uogólnienie teorii modeli niemal minimalnych i jego zastosowanie do dowodu hipotezy Coolidge’a-Nagaty.

Nagrodę z nauk o Ziemi im. Piusa Rudzkiego przyznano dr. hab. inż. Michałowi Malinowskiemu z Instytutu Geofizyki PAN za osiągnięcia naukowe koncentrujące się na zastosowaniu metod sejsmicznych do rozpoznania budowy skorupy ziemskiej.

jk

Dyskusja (0 komentarzy)