Aktualności
29 Stycznia
Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl
Opublikowano: 2020-01-29

W Gdańsku wręczono „Heweliusze”

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ks. bp dr hab. Marcin Hintz, prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zostali laureatami Nagród Naukowych Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Uroczystość wręczenia odbyła się we wtorek, 28 stycznia, w 409 rocznicę urodzin patrona nagrody.

Nagroda im. Jana Heweliusza to najważniejsze na Pomorzu wyróżnienie naukowe, ustanowione w 1987 roku (pierwszego laureata, jeszcze bez podziału na kategorie, wyłoniono rok później). Przyznawana jest przez kapitułę, w skład której wchodzą prezesi: Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, kierownik Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku, rektorzy: Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawiciele uczelni niepublicznych w Gdańsku, dotychczasowi laureaci i przedstawiciele prezydenta Miasta Gdańska. Zgodnie z tradycją „Heweliusza” można otrzymać tylko raz.

W 32 edycji wyróżniono prof. Małgorzatę Myśliwiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych) za wybitne osiągnięcia naukowe, dotyczące diagnostyki oraz terapii komórkowej dzieci z cukrzycą typu 1, we wczesnej fazie choroby, oraz.ks. bp. dr. hab. Marcina Hintza, prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (w kategorii nauk humanistycznych i społecznych) za znaczący wkład w zgłębianiu myśli społeczno-politycznej protestantyzmu, szczególnie pomiędzy eklezjologią a prawem kościelnym.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec jest specjalistą pediatrii, endokrynologii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz wiceprzewodniczącej Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Zasiada w Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia, w Komitecie Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz w Zarządzie Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Jest współtwórcą nowatorskiej terapii cukrzycy typu 1 komórkami T regulatorowymi u dzieci. Koordynuje część kliniczną projektu „Terapia komórkowa cukrzycy typu 1 w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD 127-”. W Plebiscycie Kobiet Medycyny 2017 została jedną z pięciu laureatek. Za wkład w rozwój endokrynologii i diabetologii dziecięcej otrzymała w 2019 roku Honorową Nagrodę Zaufania „ZŁOTY OTIS 2019”. Laureatka Nagrody Hipokrates Pomorza. Za osiągnięcia naukowe w dziedzinie diabetologii w 2019 roku podczas XX Konferencji Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego otrzymała Główną Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Diabetologii. Od 5 lat znajduje się na „Liście Stu” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie oraz najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. Za całokształt pracy zawodowej i naukowej została odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Marcin Hintz – dr hab. nauk teologicznych, duchowny luterański, teolog, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierownik Sekcji Teologii Ewangelickiej Wydziału Teologicznego ChAT. Ukończył studia w zakresie teologii ewangelickiej w ChAT w Warszawie oraz filozofii w Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczący Komisji ds. teologiczno-pastoralnych Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W roku 2008 był członkiem Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 2011–15 członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Od 2019 zasiada w Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW. Od 2011 roku jest redaktorem naczelnym „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego”. Jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu teologii, etyki i ekumenizmu.

Każdy z laureatów otrzymał dyplom, statuetkę Heweliusza autorstwa prof. Jana Szczypki oraz nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł brutto.

źródło: www.gdansk.pl

Dyskusja (0 komentarzy)