Aktualności
Sprawy nauki
09 Września
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Opublikowano: 2022-09-09

W Karpaczu dyskutowano o Akademii Kopernikańskiej

Jak Akademia Kopernikańska zmieni polską naukę? – to temat jednego z paneli dyskusyjnych, który zorganizowano w trakcie XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Uczestnicy debaty przybliżyli założenia, główne cele i spodziewane efekty, które ma przynieść nowa instytucja. 

Panel był pierwszą tak dużą dyskusją po podpisaniu przez prezydenta ustawy o Akademii Kopernikańskiej. Wzięli w nim udział: minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, prof. Andrzej Waśko – doradca Prezydenta RP, Radosław Brzózka – szef gabinetu politycznego ministra edukacji i nauki, prof. Krzysztof Górski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Senior Research Scientist Jet Propulsion Laboratory w California Institute of Technology (łączenie online), Jarosław Olszewski – przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, a także dr hab. inż. Alicja Kazek-Kęsik z Rady Młodych Naukowców.

Akademia Kopernikańska nie zastąpi żadnej instytucji w Polsce. Ma być wzmocnieniem polskiej nauki i pokazaniem Mikołaja Kopernika jako najsłynniejszego polskiego naukowca – mówił szef MEiN, przybliżając ideę utworzenia nowej jednostki. – Szkoła Główna Mikołaja Kopernika będzie kształciła elity, które w przyszłości wezmą odpowiedzialność za losy polskiego społeczeństwa i polskiej nauki – dodał.

Przewodniczący KRD wskazał, że w środowisku naukowym i akademickim jest miejsce na powstanie Akademii Kopernikańskiej. Istnieją niezagospodarowane obszary, które należy wypełnić, jak choćby krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne. Powodzenie Akademii Kopernikańskiej zależy od jej oferty grantowej, która będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania młodych naukowców.

Dla młodych naukowców otwiera się nowa, lepsza perspektywa. Akademia Kopernikańska jest czymś, co może mieć swoje miejsce na akademickiej mapie Polski – wskazywał Przemysław Czarnek.

Podczas debaty minister podkreślał, że Akademia Kopernika będzie miejscem współpracy polskich i zagranicznych naukowców. Wzmocni także inicjatywy naukowe i badawcze polskich naukowców oraz naukowców polskiego pochodzenia, którzy pracują w zagranicznych jednostkach naukowych.

Na aspekt umiędzynarodowienia polskiej nauki w kontekście powstania Akademii Kopernikańskiej zwracał uwagę także prof. Andrzej Waśko. Doradca Prezydenta RP zaznaczył, że w uniwersytetach na całym świecie pracuje wielu polskich naukowców. Nie ma jednak ośrodka, który zbierałby te rozproszone zasoby.

Żeby polska nauka była lepiej postrzegana w świecie, musi istnieć instytucja, która jest szczególnie skupiona na organizowaniu współpracy międzynarodowej, z zastrzeżeniem, że centrum tej instytucji będzie Polska – podkreślał prof. Andrzej Waśko.

Jednym z tematów przewodnich dyskusji była kwestia popularyzacji osiągnięć i dokonań polskich badaczy. Uczestnicy panelu przyznali, w społeczeństwie nie ma wiedzy o tym, jak wiele innowacyjnych projektów jest realizowanych w Polsce. Zgodzili się, że Akademia Kopernikańska i związane z nią przedsięwzięcia mogą być szansą na popularyzowanie polskiej nauki i dokonań naszych naukowców.

Skoro polska muzyka jest obecna na świecie przez Konkurs Chopinowski, dlaczego polska nauka nie miałaby być obecna przez Kongres Kopernikański – podsumował tę część dyskusji prof. Andrzej Waśko.

źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)