Aktualności
29 Marca
Źródło: www.pwsip.edu.pl
Opublikowano: 2019-03-29

W Łomży otwarto Centrum Symulacji Medycznej

W Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży otwarto Centrum Symulacji Medycznej. Inwestycja kosztowała 2,5 mln zł.

Łomżyńskie CSM jest jednym z 35 działających w Polsce. Skorzystają z niego studenci pielęgniarstwa, których uczelnia kształci od 2005 roku. Obecnie na kierunku tym studiuje ponad 240 osób.

– To niezwykle ważna inwestycja podnosząca jakość kształcenia na naszej uczelni – mówił rektor dr hab. Dariusz Surowik, podkreślając, że już obecnie PWSIiP wypada dobrze w prowadzonym na zlecenie resortu szkolnictwa wyższego rankingu ekonomicznych losów absolwentów.

Centrum Symulacji Medycznej to technologicznie zaawansowana oraz informatycznie zaaranżowana infrastruktura do nauki studentów pielęgniarstwa. Są w nim inteligentne symulatory: dorosłego mężczyzny, kobiety, dziecka, niemowlęcia, wcześniaka, kobiety rodzącej, starego człowieka. Fantomy i symulatory do nauki złożonych procedur pielęgniarskich oraz reanimacji. CSM odwzorowuje klimat nowoczesnych szpitalnych sal, jest wyposażone w specjalistyczną aparaturę: kardiomonitory, respirator, wózki reanimacyjne, nowoczesne defibrylatory, pompy infuzyjne do podawania leków, inkubator, łóżka standardowe oraz specjalistyczne: ortopedyczne oraz do intensywnej terapii.

W CSM studenci będą zdobywać unikalne praktyczne umiejętności i doświadczenie, pod czujnym okiem instruktorów symulacji medycznej, czyli trzynastu nauczycieli akademickich PWSIiP, którzy przez ponad rok zdobywali wiedzę, jak prowadzić zajęcia, pisać scenariusze do ćwiczeń, obsługiwać informatycznie i technologicznie centrum, tworzyć wokół zajęć z symulacji odpowiedni klimat psychologiczny.

Studenci zaczynają naukę w CSM od zajęć na trenażerach, na nich ćwiczą podstawowe umiejętności kliniczne. Następnie przechodzą do treningu złożonych algorytmów. Dopiero, gdy je opanują, zostają dopuszczeni do zawansowanych symulatorów. W centrum studenci będą wykonywać zróżnicowane medyczne procedury, także te występujące w realiach szpitalnych sporadycznie, jak np. wytrzewienie u noworodka.

– Symulacja pozwala zminimalizować niepożądane zdarzenia w przyszłości – podkreślała podczas otwarcia CSM prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSIiP, dr n. o zdr. Joanna Chilińska.

Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży kosztowało 2,5 mln zł i zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Źródło: PWSIiP 

 

Dyskusja (0 komentarzy)