Aktualności
17 Lutego
Opublikowano: 2020-02-17

W lutowym numerze „Forum Akademickiego”…

Podniesienie poziomu wykorzystania przez polskich uczonych środków w programie Horyzont Europa jest priorytetem w najbliższych latach. Nowe zasady umożliwią zwiększenie wynagrodzeń beneficjentów unijnych grantów – zapowiada wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w wywiadzie dla „Forum Akademickiego”. Lutowy numer już w sprzedaży. 

Jednym z wątków rozmowy, którą przeprowadził red. Piotr Kieraciński, jest także ocena reform po roku od wejścia w życie nowej ustawy:

„Obserwujemy, że uczelnie, jeśli chodzi o rozwiązania statutowe, na ogół bardzo zachowawczo podchodzą do możliwości skorzystania z szerszej autonomii. Wydaje się, że większość postanowiła zachować dotychczasową strukturę, ale są i takie, które przeprowadzają zmiany dużo śmielsze. Wśród tych ostatnich wymieniłbym Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach czy Uniwersytet Rzeszowski. Wśród uczelni badawczych wyróżnia się statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” – mówi Jarosław Gowin.

Szef resortu nauki odnosi się także do: obligacji dla uczelni badawczych, Regionalnej Inicjatywy Doskonałości, prac nad systemem POLon, ewaluacji nauki, planowanej reformy Polskiej Akademii Nauk i miejsca polskiej nauki w świecie.

W lutowym numerze przyglądamy się kształceniu bibliotekarzy. W artykule o znamiennym tytule „Bibliotekarstwo w odwrocie” prof. Jacek Wojciechowski pisze:

„Systemowa degrengolada naszego bibliotekarstwa zaczęła się na dobre od centralnej decyzji w sprawie otwierania niektórych zawodów, w tym najbardziej licznego: właśnie bibliotekarskiego (co najmniej 60 tys. osób). W ślad za tym nastąpiła urzędowa likwidacja form pomaturalnego kształcenia zawodowego bibliotekarzy, dotychczas w Polsce całkiem przyzwoitego. Te bibliofobijne rozwiązania spowodowały, że w tej profesji prawie nikt się już nie widzi. Chyba, że musi albo brakuje mu wyobraźni”.

Z kolei prof. Elżbieta Barbara Zybert, bibliolog, kierownik Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, zastanawia się, jak odrodzić kształcenie bibliotekarzy:

„Wydaje się, że podstawową przyczyną złej kondycji bibliotekarstwa w Polsce jest negatywny stosunek społeczeństwa do edukacji, w której ważną rolę odgrywa czytanie i kontakt ze słowem pisanym, upowszechnianie się bylejakości, brak rzetelnej wiedzy, promowanie wzorców obywateli znających się na wszystkim i na niczym, chodzących „na skróty” i robiących karierę bez niezbędnych kwalifikacji i kompetencji (…) Aby poprawić postrzeganie zawodu bibliotekarza, studiów bibliotekoznawczych i tym samym przyczynić się do wzrostu zainteresowania kandydatów studiami w tym zakresie, nie wystarczy więc modernizacja programów studiów. Potrzebne jest szerokie społeczne wsparcie”.

Ponadto w numerze rozmowy z:

  • prof. Sebastianem Kołodziejczykiem, przewodniczącym Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
  • Jarosławem Guzym, pierwszym przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów, w przeddzień jubileuszu 40-lecia organizacji;
  • prof. Anną Cegiełą, przewodniczącą Komisji Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Umiejętności.

Na naszych łamach ponadto m.in.:

  • wyniki prac Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki komentuje prof. Maciej Żylicz;
  • wolność wypowiedzi czy wolność od dyskryminacji? – pyta prof. Michał Bilewicz, odnosząc się do propozycji nowelizacji Ustawy 2.0 w zakresie „wolności wyrażania poglądów”;
  • o patologiach w akademii;
  • czy Czwarta Rewolucja Przemysłowa wpływa również na wyższe szkolnictwo artystyczne – zastanawia się prof. Grzegorz Kurzyński, rektor Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu;
  • o ograniczeniach 67-latków+ w świetle Ustawy 2.0 pisze Zbigniew Drozdowicz;
  • a Marek Misiak zajmuje się tym razem popularyzacją wiedzy wśród dzieci i młodzieży.

Oprócz tego, jak zwykle, sporo komentarzy dotyczących aktualnych problemów nauki, kronika wydarzeń, felietony, recenzje książek, stałe cykle „Z laboratoriów”, „Rody uczonych” i „Kartki z dziejów nauki w Polsce”. Zapraszamy do lektury lutowego numeru Forum Akademickiego i przypominamy jednocześnie o możliwości prenumeraty pisma.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)