Aktualności
Sprawy nauki
18 Maja
Autor okładki: Sławomir Makal
Opublikowano: 2022-05-18

W majowym numerze „Forum Akademickiego”

Ewaluacja, propozycje zmian w stypendiach rektora, bilans Horyzontu 2020, wsparcie dla ukraińskich naukowców, metodologia rekonstrukcyjna w naukach społecznych, kolejne plagiaty – w najnowszym numerze „Forum Akademickiego” nie brak ciekawych tematów. W majowym wydaniu świętujemy także Rok Romantyzmu.

Za początek polskiego romantyzmu uznaje się wydanie w 1822 r. tomu „Poezji” Adama Mickiewicza zawierającego m.in. „Ballady i romanse”. Z okazji przypadających właśnie dwusetnych urodzin epoki Sejm ustanowił Rok Romantyzmu Polskiego. To dobry powód do przypomnienia „duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele” – napisano w uchwale, zwracając uwagę, że właśnie wtedy „wypracowane i utrwalone zostały najważniejsze cechy pozwalające nam przetrwać nawet najdramatyczniejsze próby zniszczenia narodu. Honor, waleczność, patriotyzm, przywiązanie do tradycji, empatia wobec losu innych i gotowość do ofiar, otwartość na inne kultury oraz przywiązanie do wolności — ten kanon wartości narodowej wspólnoty romantyzm przeniósł z dawnej Rzeczypospolitej i zdefiniował na nowo”. A jak dziś odczytywać tę epokę? O podpowiedź poprosiliśmy filologów i literaturoznawców: prof. Arkadiusza Bagłajewskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr. Marcina Lutomierskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i doktoranta Tomasza Kłuska z UMCS. Poruszamy tę kwestię również w wywiadzie z prof. Andrzejem Waśką z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Ciekawym i wiele mówiącym zjawiskiem są powroty do i odwroty od romantyzmu w wieku XX. Na przykład pokolenie „Współczesności” po roku 1956 i strukturaliści lat sześćdziesiątych w ogóle się romantyzmem nie interesowali; podobnie Nowa Fala – romantyzm ich nudził i drażnił. Natomiast wyraźne ożywienie zainteresowania romantyzmem pojawiło się w latach siedemdziesiątych na przedpolu Sierpnia 1980 i krótko potem (…) Oddaliliśmy się jednak od tamtej epoki i obecnie romantyzm nie powróci już na fali nastrojów społecznych, jak przed 40 laty. Z drugiej strony modne kiedyś gombrowiczowskie rewizje romantyzmu dzisiaj byłyby już gestem epigońskim. Wbrew owym rewizjom, miejsce romantyzmu powinno się znaleźć w centrum narodowego kanonu literatury polskiej, zarówno w badaniach, jak i w szeroko rozumianej edukacji.

Sporo miejsca w numerze poświęciliśmy na gorący temat, jakim niewątpliwie jest ewaluacja jakości działalności naukowej. O pierwszym etapie oceny pisze prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki, a o pozycji nauki polskiej w skali międzynarodowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych – prof. Zbigniew Kąkol, członek tego gremium. Z kolei dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektor Szkoły Głównej Handlowej ds. nauki komentuje ujawnione przez ministra edukacji i nauki wyniki pierwszego etapu, w wyniku którego jej uczelnia mogłaby utracić uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse – jednej z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce.

Stypendia rektora to, obok stypendiów socjalnych, jedna z dwóch podstawowych form wspomagania finansowego studentów. Uregulowała je na nowo przyjęta cztery lata temu ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niestety, coraz częściej można usłyszeć głosy, że system ten dla studentów sportowców jest mniej korzystny od poprzedniego. Dochodzi bowiem do sytuacji, w których studenci grający w jednej drużynie, mając takie same osiągnięcia i identyczną średnią, znajdują się w różnych miejscach rankingów, skutkiem czego jeden otrzymuje stypendium, a drugi nie. Dlatego Akademicki Związek Sportowy wyszedł z propozycją zmian. Na czym miałyby polegać? – o tym w majowym wydaniu FA.

W ciągu ostatnich kilku lat w wielu czasopismach naukowych zaczęto zwracać baczniejszą uwagę na stosowanie metod statystycznych w nadsyłanych publikacjach. Problem może leżeć zarówno w samym sposobie przeprowadzenia analiz (rzadziej), jak i w sposobie ich opisania (częściej). Więcej o tym w kolejnym artykule Marka Misiaka z serii „Publikuj lub giń”.

W „Forum” prezentujemy także szczegółowy bilans programu Horyzont 2020, który polscy naukowcy i przedsiębiorcy zamknęli na 15 miejscu wśród wszystkich beneficjentów, zostając liderem w grupie UE13, oraz podsumowujemy rozstrzygnięte już programy wsparcia dla ukraińskich naukowców i studentów, jakie uruchomiły m.in. Polska Akademia Nauk, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej czy Uniwersytet Łódzki.

Zamieszczona w kwietniowym FA wypowiedź prof. Elżbiety Gołaty, w której prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wyjaśniła powody zaprzestania przez tę uczelnię finansowania publikacji w czasopismach noszących znamiona drapieżności, spotkała się z dużym odzewem środowiska. W najnowszym numerze polemizuje z nią prof. Grażyna Lewandowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pokazując zalety systemu publikacyjnego w otwartym dostępie i porównując koszty dwóch typów publikacji prac naukowych. Zastanawia się także nad systemem recenzenckim.

Jak dowodzi prof. Marek Kosmulski, w ostatnich 6 latach nastąpił niemalże wykładniczy wzrost liczby polskich publikacji w czasopismach wydawanych przez MDPI. Jednocześnie, po osiągnięciu swojego maksimum w 2018 roku, systematycznie spada liczba polskich publikacji w czasopismach innych wydawców. Szczegółowe zestawienia w artykule „MDPI a sprawa polska”.

W majowym „Forum Akademickim” także m.in.:

  • plagiaty w polskiej sinologii – kolejny odcinek autorskiego cyklu Marka Wrońskiego;
  • nad potrzebą wyprowadzenia nauk technicznych (a być może także i medycznych) z Narodowego Centrum Nauki do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zastanawia się prof. Zbigniew Zembaty z Politechniki
    Opolskiej;
  • o metodologii normatywnej i rekonstrukcyjnej w naukach społecznych pisze prof. Danuta Urbaniak-Zając z Uniwersytetu Łódzkiego;
  • rozmowa z prof. Wojciechem Horą, rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu im. Magdaleny Abakanowicz;
  • o polskiej nauce na fotografiach z przeszłości;
  • o internecie jako źródle danych o… oczekiwaniach fanowskich.

To oczywiście nie wszystko. Po znacznie więcej zapraszamy do najnowszego numeru, który jest już dostępny na naszej stronie internetowej. Zachęcamy także do prenumeraty pisma.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)