Aktualności
Sprawy nauki
29 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-04-29

W PAN powołano Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego

Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński, powołał interdyscyplinarny Zespół doradczy do spraw kryzysu klimatycznego. Na jego czele stanął prof. Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Uzasadniając powołanie Zespołu, napisano, że jego celem jest udzielenie wszelkiego wsparcia nauki w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej w Polsce. Zgodnie z założeniami oenzetowskiego Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) celem do roku 2030 powinno być ograniczenie emisji o 45% względem roku 2010 i i jej całkowita redukcja do roku 2050. Członkowie Zespołu, również przy możliwym udziale innych ekspertów, będą prezentować stanowisko nauki w sprawie konieczności podjęcia natychmiastowych działań w celu ograniczenia zmian klimatu i jego skutków oraz stworzenia ambitnej polityki klimatycznej Polski. Zadeklarowano również wsparcie merytoryczne przy opracowaniu rządowego planu działania dla skutecznej i kontrolowanej gospodarczo oraz społecznie redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także zarządzania kryzysem i procesem transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Celem Zespołu ma być także wsparcie naukowe dla inicjatyw oddolnych, procesów społecznych, gospodarki i biznesu.

Na czele 16-osobowego gremium stanął prof. dr hab. Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zastępcą będzie prof. dr hab. Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii PAN. Funkcję sekretarza pełni dr hab,. Iwona Wagner z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN. Ponadto w skład Zespołu weszli:

 • prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska z Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego;
 • dr hab. Adam Habuda z Instytutu Nauk Prawnych PAN;
 • dr Krzysztof Niedziałkowski z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN;
 • dr Agata Goździk z Instytutu Geofizyki PAN;
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN;
 • prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN;
 • dr hab. inż. Andrzej Jagodziński z Instytutu Dendrologii PAN;
 • dr hab. inż. Anna Januchta-Szostak z Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej;
 • prof. dr hab. Jan Kozłowski z Instytutu Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • prof. dr hab. Jan Kiciński z Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN;
 • dr Aleksandra Kardaś z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr Justyna Orłowska, ekspert Ministerstwa Klimatu.

Zakończenie prac Zespołu zaplanowano na 31 grudnia 2022 roku.

MK

 

 

Dyskusja (1 komentarz)
 • ~Pominięty w nominacjach profesor 01.05.2020 17:24

  No i co z tego wynika?