Aktualności
Sprawy nauki
16 Października
Opublikowano: 2023-10-16

W październikowym numerze „Forum Akademickiego”

W tym roku mija 25 lat od powstania pierwszych państwowych wyższych szkół zawodowych. Czy po wielu zmianach stanowią jeszcze wyodrębnioną, zintegrowaną grupę? Co je dzisiaj łączy? Jaką misję mają obecnie do wypełnienia? Między innymi tym tematem zajmujemy się w najnowszym numerze „Forum Akademickiego”.

W trakcie reformowania szkolnictwa wyższego w latach dziewięćdziesiątych XX wieku pojawił się pomysł utworzenia odrębnego segmentu wyższych szkół zawodowych z osobną ustawą i własną komisją akredytacyjną. Pierwsze PWSZ-y powstały w: Tarnowie, Koninie, Legnicy, Elblągu, Jeleniej Górze, Nowym Sączu, Gorzowie Wielkopolskim i Sulechowie oraz Jarosławiu. W sumie od 1998 roku utworzono 37 takich uczelni.

Nasze priorytetowe zadanie to kształcenie na rzecz lokalnego otoczenia społeczno-gospodarczego. W tym obszarze powinniśmy rozwijać się wspólnie z naszymi regionami, dostosowywać ofertę dydaktyczną do specyfiki potrzeb lokalnego rynku pracy. Podkreślmy, że jesteśmy uczelniami położonymi w mniejszych miejscowościach, będącymi centrami subregionów zrzeszających po kilka powiatów. Z uwagi na wysokie koszty podejmowania studiów w dużych aglomeracjach, spora część młodzieży tam zamieszkującej nie kontynuowałaby nauki, gdyby nie możliwość podjęcia bezpłatnych studiów w naszych uczelniach. Bez tej oferty ich pozycja na rynku pracy byłaby zdecydowanie gorsza, zwiększyłby się stopień migracji do większych miast oraz do pracy za granicą – mówi w wywiadzie dla FA dr Robert Musiałkiewicz, rektor Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Z okazji 25-lecia publicznych uczelni zawodowych rektorzy kilku z nich odnoszą się do obecnej działalności podległych im placówek. Na naszych łamach wypowiadają się: prof. Jerzy Nitychoruk, rektor Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II, dr Jan Kuriata, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, dr Janusz Poła, rektor Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie i przewodniczący Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych.

Academic Ranking of World Universities (tzw. lista szanghajska), US News & World Report Global University Ranking, QS World University Ranking, Times Higher Education World University Rankings – przeróżnych list, zestawień, klasyfikacji jest ostatnio pod dostatkiem, a każda uczelnia w nich ujęta za punkt honoru stawia sobie informowanie o swojej pozycji. Jakie tak naprawdę znaczenie mają te rankingi – analizują prof. Adam Proń i prof. Halina Szatyłowicz z Politechniki Warszawskiej.

Dalekie miejsca polskich uczelni w rankingu ARWU wynikają z faktu, iż wskaźniki „noblowsko-fieldsowskie” na naszych uniwersytetach są albo zerowe, albo bardzo małe. Wskaźnik award dla wszystkich polskich uczelni wynosi zero (…) Jedyną drogę w znaczącym podwyższeniu tej pozycji widzimy w poprawie wskaźnika efektywności publikowania. Wymagałoby to zamieszczania artykułów przedstawiających znaczące osiągnięcia badawcze w prestiżowych periodykach naukowych. Tymczasem w ostatnich latach obserwuje się lawinowy wręcz wzrost publikacji zamieszczanych w periodykach o niewielkim prestiżu i jeszcze mniejszej wartości, wydawanych przez oficynę.

Marek Wroński, który już pod ponad ćwierć wieku zajmuje się patologiami w nauce, rzadko – jak sam przyznaje – ma możliwość opisania sprawy nierzetelnego doktoratu, który został tak szybko unieważniony przez instytucję. Chodzi o Instytut Filozofii i Socjologii PAN i doktorat znanej w Polsce i w Europie kuratorki sztuki współczesnej.

Zarówno promotor, jak i obie recenzentki nie znały dokładnie literatury tematu, którego dotyczyła praca doktorska, dlatego jej autorka tak dobrze wypadła w ich oczach. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Rzucają one cień na prestiż nie tylko konkretnych osób, ale i na instytucję. Rada Naukowa powinna zacząć zwracać uwagę na rzeczywistą i specjalistyczną wiedzę recenzentów i nie traktować ich wyznaczania jako przysługi koleżeńskiej dla promotora.

Jakość komunikacji naukowej jest podstawą płynnego przepływu informacji, w XXI wieku połączenie jej z wizualizacją wyników badań staje się wręcz niezbędne i oczekiwane przez odbiorców. Jednym ze sposobów przetwarzania informacji naukowej w postać multimedialną są prezentacje. Jak przygotować dobrą prezentację multimedialną? – o tym w artykule dr hab. Marioli Antczak z Uniwersytetu Łódzkiego.

Niedawno Uniwersytecka Komisja Finansowa Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich opublikowała doroczny raport na temat sytuacji ekonomicznej dwudziestu polskich uniwersytetów klasycznych. Przedstawione dane wskazują, że w uczelniach tych kończy się okres „względnie stabilny”. O szczegółach informuje Mirosław Gornowicz.

W maju tego roku prof. Katarzyna Marciniak z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała Proof of Concept Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. To jej drugi grant ERC, a pierwszy tej kategorii w polskiej humanistyce. Jego celem jest stworzenie międzynarodowego programu edukacyjnego dla młodzieży wykorzystującego mitologię grecką i rzymską. O szczegółach badaczka opowiada w rozmowie z Anetą Zawadzką.

Efektem projektu będzie program edukacyjny w zakresie mitologii rozumianej jako narzędzie umożliwiające prowadzenie dialogu na aktualne tematy, które będziemy filtrować właśnie przez pryzmat mitów. Historia tułaczki Eneasza pozwoli poruszyć kwestię migracji, przemiana Meduzy stanie się punktem wyjścia do dyskusji o potworności, a mit driad zainspiruje do rozmowy o ekologii. Weźmiemy pod uwagę również wybrane przekazy mitologiczne z kultur pozaeuropejskich. Tak zaprojektowany program będzie budował poczucie wspólnoty i szacunek dla różnych tradycji.

Sztuczna inteligencja jest jednym z najważniejszych kierunkow badań w uczelniach i firmach. Jednocześnie rodzi wielkie wyzwania dla prawa własności intelektualnej, tworzy bowiem m.in. wynalazki i utwory – w Polsce i na świecie rozpoczęła się debata na ten temat. W Cedzynie k. Kielc dyskutowano o tym podczas 42 Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. W październikowym wydaniu relacja dr. Piotra Brylskiego, radcy w Urzędzie Patentowym RP.

Oprócz tego w najnowszym numerze m.in.:

  • sylwetki bohaterek ostatniej uniwersjady
  • korygowanie Humboldta
  • CITTRU UJ skończyło 20 lat
  • NCN nagrodziło młodych naukowców
  • o trudnej sztuce babienia

Po więcej zapraszamy do najnowszego wydania „Forum Akademickiego”, które jest już dostępne na naszej stronie internetowej. Zachęcamy także do prenumeraty pisma – zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)