Aktualności
Sprawy nauki
27 Września
Źródło: PAN
Opublikowano: 2023-09-27

W przyszłym miesiącu wybory do komitetów naukowych PAN

W drugiej połowie października odbędą się wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Uprawnionych do głosowania jest ponad 35 tys. samodzielnych pracowników naukowych.

Komitety naukowe PAN to ciała kolegialne grupujące członków Akademii w obrębie określonej dyscypliny nauki lub dyscyplin pokrewnych i ułatwiające ich współpracę. Są przypisane do poszczególnych wydziałów Akademii. W nowej kadencji działać będzie 78 komitetów naukowych. W skład każdego wejdzie 30 członków wyłonionych w wyniku wyborów.

W wyborach do komitetów naukowych mogą brać udział osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Wybory zostaną przeprowadzone przy pomocy elektronicznego systemu wyborczego. Każdy z uprawnionych do 6 października powinien się zarejestrować w systemie i zadeklarować swoje czynne lub bierne prawo wyborcze w powiązaniu z co najwyżej dwoma komitetami naukowymi. Następnie, po weryfikacji, ogłoszone zostaną listy wyborcze. Głosowanie odbędzie się w dniach 18–31 października.

Kadencja komitetów naukowych rozpoczyna się po 1 stycznia 2024 roku, nie później jednak niż 30 maja, i trwa cztery lata od dnia pierwszego posiedzenia w nowym składzie. Zgodnie z czerwcową uchwałą Zgromadzenia Ogólnego PAN przewiduje się utworzenie w nowej kadencji 78 komitetów naukowych. Najwięcej z nich będzie działać przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych (25), a ponadto przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych – 9, przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi – 12, przy Wydziale IV Nauk Technicznych – 20, przy Wydziale V Nauk Medycznych – 12.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)