Aktualności
Sprawy nauki
03 Października
Opublikowano: 2019-10-03

W środę poznamy laureatów Nagrody NCN

W środę, 9 października, po raz siódmy zostanie wręczona Nagroda Narodowego Centrum Nauki przyznawana naukowcom za znaczące osiągnięcia naukowe na polu badań podstawowych. Uroczystość odbędzie się w krakowskich Sukiennicach, a laureaci otrzymają po 50 tys. zł.

Ideą ustanowionego przez Radę NCN wyróżnienia jest wspieranie wybitnych młodych uczonych realizujących projekty w polskich jednostkach naukowych. Nagroda NCN przyznawana jest w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych.

− Nagroda NCN została ustanowiona przede wszystkim w celu wspierania utalentowanych młodych naukowców, jednakże naszą intencją jest także pokazanie, jak ważne i przełomowe badania są prowadzone w naszym kraju – mówi prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN. – Dlatego też do konkursu mogą być zgłaszane osiągnięcia naukowe, które są wynikiem projektów realizowanych w polskich jednostkach naukowych.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać naukowcy, m.in. laureaci z poprzednich lat, byli członkowie Rady NCN, dotychczasowi przewodniczący Zespołów Ekspertów NCN, a także inni wybitni przedstawiciele świata nauki wskazani przez Radę i dyrektora NCN. W tej edycji do zgłaszania kandydatów uprawnionych było 530 osób. Nominowano 51 naukowców, spośród których na drugim etapie zostało wyłonionych sześciu finalistów, po dwóch w każdym z trzech obszarów. Ostateczny wybór laureatów należał do Kapituły Nagrody NCN złożonej z przedstawicieli Centrum i fundatorów.

− Zauważamy, że z roku na rok Nagroda NCN cieszy się coraz większym prestiżem. Wybieramy najlepszych, naszym zdaniem, młodych naukowców realizujących badania w Polsce. Ważne jest również to, że polskie firmy mają szanse wesprzeć tak ważny społecznie cel, jak finansowanie naprawdę wysokiej jakości nauki – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Dzięki formie finansowania Nagroda NCN jest pomostem łączącym światem nauki ze światem biznesu. Co roku do włączenia się w inicjatywę są zapraszane przedsiębiorstwa zaangażowane w działalność społeczną i badawczą. Decydują się one przyjąć rolę fundatorów, przekazując każdemu z laureatów wyróżnienie pieniężne. Fundatorami Nagrody NCN 2019 są Grupa Adamed, Fundacja KGHM Polska Miedź oraz firma ASTOR. Nazwiska tegorocznych zwycięzców poznamy w środę, 9 października, w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. W ubiegłym roku nagrody trafiły do prof. Bartosza Brożka, dr hab. Joanny Sułkowskiej oraz dr. hab. Piotra Sankowskiego.

źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)