Aktualności
Sprawy nauki
19 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-19

W styczniowym numerze „Forum Akademickiego”

Wojna kulturowa na uniwersytecie to temat najnowszego numeru „Forum Akademickiego”. W styczniowym wydaniu polecamy także wywiad z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Przypominamy o możliwości całorocznej prenumeraty pisma.

Czy koncepcja unarodowienia humanistyki jest sprzeczna z potrzebą umiędzynarodowienia nauki? Jakie są plany odnośnie do Regionalnej Inicjatywy Doskonałości? Czy podjęte przed kilku laty decyzje dotyczące kształcenia nauczycieli będą weryfikowane? – to tylko kilka z pytań, które red. Piotr Kieraciński zadał ministrowi Przemysławowi Czarnkowi. Szef resortu edukacji i nauki odnosi się także do zmian organizacyjnych w podległym mu ministerstwie, ocenia przeniesienie nadzoru nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Siecią Badawczą Łukasiewicz do Ministerstwa Rozwoju, uzasadnia propozycję pakietu wolnościowego, wraca do wyborów rektorskich, których zwycięzcami zostali… studenci oraz precyzuje plany ewaluacji.

Jest wiele takich obszarów, w których dostaje się punkty za „nic”, np. są punkty za zdobywanie grantów. A przecież granty to po prostu pieniądze na badania naukowe. Punkty powinny być za wyniki badań, a nie za to, że ktoś zdobywa na własne badania pieniądze i podejmuje się rozpoczęcia tych badań. Punktacja wyników prac naukowych niekiedy stoi na głowie i w najbliższym czasie będziemy ją korygować – mówi dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL w specjalnym wywiadzie dla FA.

Tematem okładkowym styczniowego numeru jest wojna kulturowa na uniwersytecie. Do dyskusji zaprosiliśmy naukowców z różnych dziedzin: filozofów, pedagogów, psychologów, prawników, literaturoznawców:

 • czy emocje wyzwolone w przestrzeni akademickiej poprzez wprowadzenie do niej „wojennej” perspektywy pozwolą realizować zadania i cele społeczności akademickiej zastanawiają się dr Łukasz Jach i dr Marcin Moroń z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
 • do źródeł dzisiejszej wojny sięgają mgr Adam Skowron z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • na pytanie: czy polskim uniwersytetom potrzebna jest wojna kulturowa? – odpowiada dr hab. Jan Majchrowski z Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego;
 • jakie znaczenie dla kształtowania przebiegu toczonych w uniwersytecie sporów o kształt sfery społeczno-kulturowej mają toczące się w nim dziś procesy? – tłumaczy dr hab. Jarosław Horowski z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • o wpływie wojny kulturowej na destrukcję uniwersyteckiej polonistyki pisze prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak z Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ponadto w numerze m.in.

 • o indeksie cytowań jako indeksie… popularności;
 • o sztuce akademickiego przetrwania;
 • o akademickich mistrzach Polski z Politechniki Gdańskiej;
 • o badaniach polskich naukowców nad szczepionkami przeciwko COVID-19;
 • o studenckim życiu kulturalnym;
 • o projekcie „Herbarium Pomeranicum”, łączącym nauki biologiczne z naukami o zarządzaniu i jakości;
 • rozmowy z: prof. Józefem Jurkiem z Akademii Sztuki w Szczecinie i dr. hab. Marcinem Maronem z Katedry Sztuki Mediów Cyfrowych UMCS.

Nie brak także stałych pozycji: Publikuj lub giń, Kartki z dziejów nauki w Polsce, a do tego spora garść aktualności, recenzje książek, komentarze, felietony… Nowy numer jest już dostępny na naszej stronie internetowej. Przypominamy, że nadal można zamawiać prenumeratę FA na 2021 rok.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)