Aktualności
20 Lipca
Grafika: Sławomir Makal
Opublikowano: 2020-07-20

Wakacyjny numer „Forum Akademickiego”

Nowy eksperymentalizm, kultura studencka, filozoficzne jubileusze, rozliczenie subwencji, profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego i temat z okładki: sztuka biografii – wakacyjny numer „Forum Akademickiego” obfituje w wiele interesujących pozycji.

Lipcowo-sierpniowe wydanie FA, tradycyjnie już, ma zwiększoną objętość. Zaproszeni przez nas autorzy gwarantują wysokiej jakości publicystykę, przy której nikt się nie będzie nudzić. Lekturę 120-stronicowego numeru proponujemy rozpocząć od zaanonsowanego na okładce obszernego bloku tekstów poświęconych biografii. Gatunek ten od zawsze miał swoich zagorzałych zwolenników, ale zdaje się, że w ostatnich latach ich grono stale się powiększa. Z pewnością i w tę kanikułę wielu czytelników, nadrabiając książkowe zaległości, sięgnie po literaturę faktu, od której wręcz uginają się księgarskie półki. Wspólnie z ekspertami przyjrzeliśmy się sztuce tworzenia biografii, autobiografii, dzienników…

Czy główne obowiązki biografa są kształtowane przez lojalność wobec czytelników i ich prawo do prawdy, czy też prawo to jest w niektórych przypadkach limitowane przez obowiązki wobec tego, kogo biografię się tworzy oraz osób, które w tym procesie czynnie uczestniczą? – pyta dr Justyna Tabaszewska z Instytutu Badań Literackich PAN i nie poprzestaje tylko na tych „spornych” kwestiach. Dodaje także zagadnienia granic wolności biografa ortaz granic wpływu opisywanej osoby oraz sytuacji, w której powstają biografie żyjących i wpływowych postaci.

Z kolei diagnozę, z czego wynika niesłabnące zainteresowanie historią cudzego życia opowiadaną w biograficznej narracji z detalami często wywołującymi zastrzeżenia natury etycznej, związanymi np. z wykorzystywaniem korespondencji czy dokumentów osobistych obejmujących chociażby kwestie tak delikatne jak zdrowie, związki uczuciowe formalne i nieformalne czy stan finansów, podejmuje dr Anita Całek z Katedry Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ponadto:

 • o swoich podróżach śladami Andrzeja Bobkowskiego po Gwatemali pisze dr hab. Maciej Nowak z Ośrodka Badań nad Literaturą Religijną KUL;
 • o tym, jak w mikroświatach pojedynczych ludzi odbija się obraz minionych epok, z prof. Andrzejem Romanowskim, redaktorem naczelnym Polskiego Słownika Biograficznego, rozmawia Aneta Zawadzka;
 • kulisy swojej pracy nad rodami uczonych odsłania Magdalena Bajer;
 • na pytanie: dlaczego warto gromadzić wspomnienia, odpowiada prof. Magda Karkowska z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego;
 • metody relacjonowania świata przeżyć wewnętrznych zdradza dr Martyna Pryszmont z Pracowni Metodologii Badań nad Edukacją Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gdyby w sondzie ulicznej zadać pytanie o pierwsze skojarzenie z nauką, jest wielce prawdopodobne, że wśród odpowiedzi znalazłoby się także laboratorium. Nic dziwnego, dziś większość doniesień naukowych przedostających się do mediów, ma swoje źródło właśnie w laboratoriach. To właśnie w nich prowadzone są przede wszystkim współczesne badania naukowe – ogłosił blisko trzy dekady temu kanadyjski filozof Ian Hacking:

 • o jego grze w naukę pisze Krzysztof Tarkowski, doktorant w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • do początków nauki laboratoryjnej sięga prof. Radosław Kazibut z Zakładu Filozofii Nauki i Techniki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • infrastrukturę nauki rozgryza prof. Łukasz Afeltowicz z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
 • teorię i praktykę w ujęciu nauk laboratoryjnych analizuje prof. Marek Sikora, ze Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej.

Zajęliśmy się także kulturą studencką: czym była, jak funkcjonowała oraz jaką formułę ma mieć dzisiaj i jak realizują ją uczelnie. Omawiamy przy tej okazji uchwałę Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz relacjonujemy wirtualne seminarium inaugurujące Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej.

W numerze także m.in.:

 • rozmowy z: prof. Janem Szmidtem, rektorem Politechniki Warszawskiej i przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; prof. Zygmuntem Litwińczukiem, rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. Krzysztofem Polkowskim, rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;
 • podsumowanie wykorzystania subwencji w 2019 roku;
 • jak wyglądał proces przenoszenia zajęć z pracowni uczelnianych do rzeczywistości wirtualnej, w tak szczególnej dziedzinie jak sztuki plastyczne;
 • rok filozofów: Józefa Marii Bocheńskiego i Romana Ingardena;
 • złe prognozy dla bibliotek;
 • konieczność profesjonalizacji roli nauczyciela akademickiego;
 • dlaczego potrzebujemy eutoryki?

To, oczywiście, nie wszystko. Proponujemy także stałe cykle: Publikuj lub giń, Rody uczone, Kartki z dziejów nauki w Polsce oraz garść aktualności, recenzje książek, komentarze, felietony… Podwójny numer „Forum Akademickiego” już dostępny na naszej stronie internetowej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)