Aktualności
23 Lipca
Źródło: www.pwr.edu.pl
Opublikowano: 2020-07-23

We Wrocławiu powstaje jedyne takie laboratorium w Polsce

Unikatowe w skali kraju laboratorium do pomiarów spektroskopowych w zakresie podczerwieni powstaje na Politechnice Wrocławskiej. Pozwoli na bliską współpracę naukowców z firmami z branży optoelektronicznej.

Zakup unikalnego sprzętu, który wzmocni istniejące Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, będzie możliwy dzięki środkom z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia pozyskała na ten cel 2 mln zł. Aparatura ma trafić na PWr do końca tego, a samo stanowisko powinno zacząć działać na początku przyszłego roku.

– Nowa aparatura to nowe możliwości badawcze, którymi nie dysponuje w tej chwili żadne laboratorium w Polsce i tylko nieliczne na świecie – tłumaczy dr hab. Marcin Motyka, prof. PWr z Katedry Fizyki Doświadczalnej WPPT, koordynator i inicjator projektu. – Ponieważ nie istnieją komercyjnie dostępne i gotowe układy do realizacji planowanych badań, to stanowisko będziemy sami konfigurować z niezbędnych elementów. W skład wyposażenia wejdą m.in. szeroko przestrajalny laser impulsowy, monochromator wyposażony w odpowiednie siatki dyfrakcyjne i detektor o dużej czułości spektralnej – dodaje.

Dzięki zakupionej aparaturze będzie można realizować pomiary czasowo-rozdzielcze przy pomocy takich eksperymentów, jak badanie zaniku sygnału fotoluminescencji i pomiar metodą pompa-sonda. Sprzęt umożliwi badania struktur niskowymiarowych przeznaczonych na emitery i detektory średniej oraz długofalowej podczerwieni – w zakresie co najmniej 3–15 µm. Pozwoli to na pozyskiwanie informacji o kinetyce procesów optycznych i dynamice nośników w strukturach niskowymiarowych i przyrządach półprzewodnikowych, wykorzystywanych m.in. do wytwarzania wysokowydajnych optycznych czujników gazów.

Optyczna detekcja gazów to obecnie szybko rozwijająca się dziedzina badań. Wszystko dzięki dużemu zapotrzebowaniu na zdalne i praktycznie bezobsługowe czujniki do monitorowania emisji substancji szkodliwych m.in. w miastach, elektrowniach czy kopalniach. Drugim istotnym obszarem zastosowań takich czujników jest diagnostyka medyczna oparta o bezinwazyjną analizę składu wydychanego powietrza.

Obecnie Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur posiada możliwości eksperymentalne pozwalające na realizację badań optycznych (absorpcyjnych i emisyjnych) niezależnych od czasu w szerokim zakresie widmowym od ultrafioletu do dalekiej podczerwieni (w tym również metodami fourierowskimi). Ponadto laboratorium ma możliwość pomiaru widm rozdzielonych w czasie, a zatem dynamiki nośników w strukturach niskowymiarowych metodą pomiaru zaniku fotoluminescencji za pomocą kamery smugowej i detekcji jednokanałowej do 3 µm.

Nowe stanowisko badawcze będzie bardzo atrakcyjne dla krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, skoncentrowanych na wytwarzaniu struktur półprzewodnikowych do zastosowań w średniej i długofalowej podczerwieni.

źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)