Aktualności
Sprawy nauki
21 Września
Autor: Sławomir Makal
Opublikowano: 2023-09-21

We wrześniowym numerze „Forum Akademickiego”

Wzrost finansowania nauki i szkolnictwa wyższego do poziomu przynajmniej 2,5, a nawet 3% PKB pozwoliłby całemu sektorowi stać się autentycznym kreatorem polskiej rzeczywistości – uważa prof. Celina Olszak, jedna z inicjatorek raportu „Nauka a PKB”, o którym piszemy w najnowszym „Forum Akademickim”. Ponadto w numerze: influencerzy vs. naukowcy, MDPI w ewaluacji, polskie czasopisma w wykazie, narracyjność w nauce, ambasadorski plagiat.

Jedna trzecia naukowców zgłoszonych do ewaluacji postanowiła skorzystać z usług budzącego kontrowersje wydawnictwa MDPI. Część z nich zgłosiła do oceny wyłącznie publikacje w czasopismach tej grupy. Stało się tak pomimo wątpliwości co do jakości ich procesu recenzyjnego. Na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki prof. Przemysław Hensel z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadził dokładną analizę ekspansji publikacji artykułów polskich autorów w tytułach ze stajni MDPI. Jej wynikami dzieli się na naszych łamach.

Co łączy dyskusje na temat szczepień przeciwko COVID-19, spór wokół technologii 5G czy protesty przeciwko budowie elektrowni atomowych? W każdej z nich niemała część opinii publicznej chętniej słucha influencerów aniżeli naukowców. Komunikacja tych ostatnich okazuje się nierzadko niezrozumiała lub po prostu niewiarygodna
w przeciwieństwie do wiedzy przekazywanej przez „znanych i lubianych” celebrytów. Dlaczego tak się dzieje? – zastanawia się dr Jakub Pruś z Instytutu Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie, który prowadzi na portalu YouTube kanał popularyzujący logikę i krytyczne myślenie.

Tematem numeru jest tym razem narracyjność w nauce. O narracji w studiach edukacyjnych pisze prof. Danuta Urbaniak-Zając z Uniwersytetu Łódzkiego, zwracając uwagę, że skoro materialnym przedmiotem badań społecznych są zazwyczaj zarejestrowane opowieści ludzi – uczestników realnych zdarzeń przebiegających w realnych warunkach, mających realne konsekwencje itp., to pytanie o odniesienie opowieści do rzeczywistości należy w tych badaniach do podstawowych. Z kolei temat narracji w prawie podejmuje dr Paweł Skuczyński z Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem badania nad narracjami w prawie, które w wielu krajach należą do kanonu, a u nas dopiero są odkrywane, otwierają zupełnie nowe perspektywy.

Panuje przekonanie, że zarządzanie uczelnią niepubliczną jest łatwiejsze niż publiczną. Czy tak jest w istocie? Jak wygląda kultura organizacyjna takiej uczelni? Czy wspomaga ona swoich badaczy? Jak budowana jest kadra naukowo-dydaktyczna? O te i inne kwestie red. Piotr Kieraciński pyta prof. Romana Cieślaka, rektora Uniwersytetu SWPS.

Ocenę akademicką robimy nie co cztery lata, ale co dwa. Zaczyna się ona od określenia przez nauczyciela akademickiego, wspólnie z przełożonym, co chciałby przez dwa lata zrobić. Zakładamy pewne minimalne wymagania, różne dla różnych dyscyplin, gdyż są one na różnym poziomie rozwoju. Pracownik może też określić, jaką ścieżką rozwoju jest zainteresowany: dydaktyczną, dydaktyczno-badawczą czy badawczą. Jesteśmy elastyczni. Te ścieżki można zmieniać, ale trzeba spełnić kryteria. Staramy się, żeby ścieżka dydaktyczna nie była „za karę”, jak bywa to gdzie indziej. Po roku pytamy, jak idzie realizacja wspólnych ustaleń i w czym uczelnia może pomóc. Na końcu, po dwóch latach, sprawdzamy, jak udało się zrealizować te cele. Ocena jest zero-jedynkowa. Rada Pracowników Uczelni, bo mamy taką radę wybieraną przez pracowników, uważa, że powinniśmy nad systemem oceny nadal pracować, aby w większym stopniu była ona związana z systemem wynagrodzeń.

W połowie sierpnia Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych zaakceptowała kandydaturę naukowca, specjalisty od problematyki Ameryki Łacińskiej dr. Jędrzeja Kotarskiego, na ambasadora RP w Panamie oraz w krajach dodatkowej akredytacji: Dominikanie, Gwatemali, Haiti, Hondurasie, Nikaragui, Salwadorze oraz Belize. Teraz los tej nominacji leży w rękach prezydenta Andrzeja Dudy, do którego Marek Wroński zwrócił się z prośbą, aby jej nie podpisywał. Dlaczego? O tym w kolejnym odcinku cyklu „Z archiwum nieuczciwości naukowej”.

Czy uczyć studentów prowadzenia kalendarza? – pyta dr Bartłomiej Kurzyk z Uniwersytetu Łódzkiego.

Bazowe umiejętności profesjonalne obejmują kompetencje, które w znacznym stopniu wpływają na ocenę kandydatów do pracy lub docenienie nowych pracowników. Takie, które niemal zawsze są wymagane przez pracodawców, ale bardzo rzadko się ich uczy. Takie, które już na studiach stanowią często dużą barierę dla świeżych studentów i utrudniają im studiowanie z sukcesem. Na ile rolą uczelni jest uczenie studentów tego rodzaju umiejętności?

Już wkrótce poznamy laureata tegorocznej Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. O zaszczytne miano najlepszego dzieła humanistycznego wydanego w Polsce w 2022 roku walczy pięć tytułów. Zanim zapadnie werdykt, polecamy rozmowę z ubiegłorocznym zwycięzcą, dr. Maciejem Świerkockim, autorem książki „Łódź Ulissesa”.

Skupiłem się głównie na ukazaniu walki z oporem materii. Zdawałem relacje z konkretnych przygód
językowych, ze swoich translatorskich potyczek, po to by stworzyć coś na kształt przewodnika po
powieści. Chciałem stworzyć jakiś rodzaj companiona do Ulissesa, ale napisać go też w inny sposób,
niż robiono to do tej pory w krajach zachodnich, bo w Polsce nie robiono tego w ogóle – mówi Anecie Zawadzkiej.

Ponadto we wrześniowym numerze polecamy między innymi:

  • polskie czasopisma w nowym wykazie
  • perspektywy studenckich kół naukowych
  • nauka a PKB
  • kto jest naukowcem?
  • ekologia informacji
  • jaka ewaluacja?
  • rekordowa uniwersjada.

Po więcej zapraszamy do najnowszego wydania „Forum Akademickiego”, które jest już dostępne na naszej stronie internetowej. Zachęcamy także do prenumeraty pisma – zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)