Aktualności
Sprawy nauki
18 Maja
Źródło: PAN
Opublikowano: 2021-05-18

Wiceprezes PAN w radzie SAPEA

Prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, został zastępcą przewodniczącego rady europejskiej sieci akademii SAPEA. Będzie w niej reprezentował Europejską Federację Akademii Nauk.

Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA) zrzesza ponad sto europejskich akademii i towarzystw naukowych. Jest częścią mechanizmu doradztwa naukowego Komisji Europejskiej. Sieć wspomaga komisarzy w decyzjach dotyczących nauki. Pracuje nad wzmocnieniem powiązań między europejskimi akademiami i sieciami akademickimi, takimi jak: Academia Europaea, All European Academies (ALLEA), European Academies Science Advisory Council (EASAC), European Council of Academies of Applied Sciences (Euro-CASE), Federation of Eurpean Academies of Medicine (FEAM). Zarząd SAPEA składa się z sześciorga dyrektorów (ang. presidents) i ośmiu zastępców (ang. alternates).

Zastępcą przewodniczącego rady SAPEA został prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN. Jako członek zarządu ALLEA (już drugą kadencję) będzie reprezentował właśnie tę federację, której PAN jest jednym z założycieli. Prof. Rowiński jest hydrologiem i hydrodynamikiem związanym z Instytutem Geofizyki PAN. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół metod statystycznych w hydrologii, inteligentnej analizy danych, turbulencji rzecznej oraz zmian klimatu. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych. W 1995 roku uzyskał stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geofizyki, w 2003 roku – stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geofizyki, a w 2009 roku został profesorem. Od 2006 roku kieruje Międzynarodową Szkołą Hydrauliki pod auspicjami International Association of Hydraulic Research IAHR oraz Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Przewodniczy Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem Polar Task Force przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

MK, źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)