Aktualności
Sprawy nauki
12 Maja
Opublikowano: 2022-05-12

Więcej pieniędzy w Horyzoncie Europa

O prawie 562 mln euro Komisja Europejska zwiększyła budżet Horyzontu Europa na lata 2021–2022. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wsparcie innowacji ekologicznych, cyfrowych i w obszarze zdrowia oraz pomocy przesiedlonym naukowcom z Ukrainy.

Horyzont Europa to unijny program w zakresie badań naukowych i innowacji o wartości 95,5 mld euro na lata 2021–2027, będący kontynuacją programu „Horyzont 2020”. Jego budżet na lata 2021 i 2022 został właśnie zwiększony o blisko 562 ml euro i wynosi obecnie prawie 16 mld euro.

Te dodatkowe inwestycje w badania naukowe i innowacje pomogą nam w realizacji kluczowych strategii politycznych. Horyzont Europa jest nie tylko programem nakierowanym na przyszłość, aby stworzyć zdrowszą, bardziej ekologiczną i cyfrową Europę, ale także pokazuje swoją solidarność we wspieraniu przesiedlonych naukowców z Ukrainy – mówi Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Europy na miarę ery cyfrowej.

Z tej dodatkowej kwoty 507,1 mln euro przeznaczono na pięć misji UE, które stanowią nowy i innowacyjny sposób znajdowania rozwiązań największych, stojących przed nami problemów. Zainicjowane we wrześniu 2021 r. misje mają za zadanie dążyć do osiągnięcia ambitnych celów w dziedzinie zdrowia, klimatu i środowiska do 2030 r. Zostanie wystosowanych 17 nowych zaproszeń do składania wniosków, które obejmą misję walki z rakiem, misję dotyczącą paktu na rzecz zdrowych gleb w Europie, misję w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz misję odbudowy naszych oceanów i zasobów wodnych do 2030 r. Chodzi w szczególności o wspólne zaproszenie obejmujące dwie ostatnie misje, a także dodatkowe działania wspierające wszystkie pięć misji, w tym misję w zakresie neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast.

Zmiana Programu Prac, będąca skutkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, obejmuje również działania mające na celu pomoc naukowcom, którzy wcześniej prowadzili badania w Ukrainie. W ramach nowego programu MSCA4Ukraine, który jest częścią Działań Marii Skłodowskiej-Curie, kwota 25 mln euro pozwoli przesiedlonym naukowcom kontynuować pracę w akademickiej lub pozaakademickiej organizacji przyjmującej w państwach członkowskich UE lub w państwach stowarzyszonych w ramach programu Horyzont Europa oraz wesprzeć ich w ponownym zainstalowaniu się w Ukrainie, kiedy możliwe już będzie odbudowanie krajowych zdolności naukowych i innowacyjnych.

Setki ukraińskich naukowców będą również mogły skorzystać ze zwiększonego budżetu w wysokości 1 mln euro, jakim dysponuje program Human Frontier Science Programme dla inicjatywy Scientists help scientists (program międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań naukowych w zakresie biologii molekularnej i neurobiologii, inicjatywa Naukowcy pomagają naukowcom) w ramach klastra 1 – Zdrowie programu Horyzont Europa. Dodano również ogólny przepis zachęcający wszystkich wnioskodawców do oferowania szans, w miarę możliwości, naukowcom i innowatorom z Ukrainy.

Ponadto zmiana zawiera potwierdzenie, że podmioty prawne z siedzibą w Rosji, na Białorusi lub na terytoriach Ukrainy niekontrolowanych przez rząd nie kwalifikują się do uczestnictwa w działaniach wspieranych w ramach programu Horyzont Europa, bez względu na ich charakter. Wyjątki mogą być uwzględniane indywidualnie dla każdego przypadku, w oparciu o uzasadnione powody.

Dzięki zmianie dodano też szereg nowych działań służących wspieraniu europejskiego potencjału innowacji. W przypadku Europejskich Ekosystemów Innowacji w ramach programu Horyzont Europa kontynuowany będzie program WomenTechEU, dysponujący trzy razy większym budżetem (10 mln euro), którego celem jest wsparcie w tym roku 100 przedsiębiorstw typu start-up kierowanych przez kobiety oraz realizacja nowego działania na rzecz tworzenia i wspierania aniołów biznesu inwestujących w UE (2 mln euro).

W przypadku klastra 2 Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne obejmuje to wspieranie tworzenia platform i sieci współpracy na rzecz sektora kultury i kreatywności (6 mln euro), ocenę skutków społecznych polityki transformacji ekologicznej (3 mln euro) oraz innowacyjne rozwiązania na rzecz przyszłości demokracji (3 mln euro), a także wspieranie obserwatorium innowacji sektora publicznego (1,5 mln euro). Dokonano również innych, niewielkich korekt programu prac na łączną kwotę 3,2 mln euro.

MK, źródło: Komisja Europejska

Dyskusja (0 komentarzy)