Aktualności
Sprawy nauki
11 Września
Źródło: EC – Audiovisual Service
Opublikowano: 2023-09-11

Wielka Brytania stowarzyszona z programami Horyzont Europa i Copernicus

Komisja Europejska osiągnęła porozumienie polityczne z Wielką Brytanią w sprawie jej udziału w programach UE: Horyzont Europa oraz Copernicus.

Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet na lata 2021–2027 wynosi ponad 95 mld euro. Z kolei Copernicus to wiodący na świecie unijny program obserwacji Ziemi. Uzgodnione porozumienie między Unią Europejską a Wielką Brytanią jest owocem intensywnych negocjacji i ma być korzystne dla obu stron. Umożliwi ono obu stronom pogłębienie relacji w zakresie badań, innowacji i przestrzeni kosmicznej, łącząc tym samym społeczności badawcze we wszystkich państwach będących częścią umowy.

Szacuje się, że Wielka Brytania za uczestnictwo w programach Horyzont Europa, jak i w komponencie Copernicus programu kosmicznego, będzie co roku wnosiła do wspólnotowego budżetu prawie 2,6 miliarda euro.

Co oznacza stowarzyszenie Wielkiej Brytanii?

Począwszy od 1 stycznia 2024 r. badacze i organizacje z Wielkiej Brytanii będą mogli uczestniczyć w programie Horyzont Europa na równych prawach ze swoimi odpowiednikami w państwach członkowskich UE i będą mieli dostęp do finansowania w ramach programu Horyzont Europa. Wzmocni to możliwości Wielkiej Brytanii bycia częścią światowej sieci badaczy i innowatorów, których celem jest stawienie czoła globalnym wyzwaniom w zakresie klimatu, energii, mobilności, technologii cyfrowych, przemysłu i przestrzeni kosmicznej, zdrowia i nie tylko.

Stowarzyszenie na rzecz programu Copernicus umożliwi Wielkiej Brytanii wniesienie wkładu w strategicznie ważny program kosmiczny dzięki najnowocześniejszym możliwościom monitorowania Ziemi i dostępu do jej usług. Wielka Brytania będzie miała również dostęp do usług w ramach programu obserwacji i śledzenia przestrzeni kosmicznej, będącego elementem szerszego programu kosmicznego UE.

Aktualne porozumienie musi zostać zatwierdzone przez Radę UE, zanim zostanie formalnie przyjęte przez Specjalną Komisję UE–Wielka Brytania ds. uczestnictwa w programach unijnych.

Beata Oleksy, źródło: www.kpk.gov.pl

Wspólne oświadczenie Komisji Europejskiej i rządu brytyjskiego

Dyskusja (0 komentarzy)