Aktualności
09 Kwietnia
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2019-04-09

Willi Paul Adams Award dla badaczki z Gdańska

Dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. nadzw. z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, została tegoroczną laureatką prestiżowej Willi Paul Adams Award.

Laureatka została nagrodzona za książkę „Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej 1948–1954”. Komisja doceniła monografię za „imponująco szczegółowe badanie pochodzenia i dynamiki zaangażowania USA w imieniu uchodźców z Europy Środkowo-Wschodniej we wczesnych latach zimnej wojny”.

Nagroda (dawniej Foreign Language Book Prize) przyznawana jest co dwa lata przez Organizację Amerykańskich Historyków (Organization of American Historians) autorowi najlepszej książki o historii Ameryki opublikowanej w języku obcym. Jej patronem jest Willi Paul Adams, który był aktywnym członkiem OAH w Niemczech i zwolennikiem internacjonalizacji amerykańskiej historii.

Założona w 1907 roku organizacja jest największym na świecie stowarzyszeniem zawodowym zajmującym się badaniami historii Ameryki. Z ponad 7500 członkami z USA i zagranicy OAH promuje doskonałość w nauczaniu i prezentacji historii Ameryki, zachęcając do szerokiej dyskusji na temat pytań historycznych i sprawiedliwego traktowania praktyków historii.

Anna Mazurkiewicz prowadzi badania nad dziejami środkowoeuropejskich emigrantów politycznych po II wojnie światowej. Recenzje nagrodzonej monografii w minionym roku zamieściły m.in.: The Polish Review oraz Polish American Studies. Pod redakcją Mazurkiewicz ukazały się dwa tomy: „East Central Europe in Exile: Transatlantic Migrations (t.1)” oraz „Transatlantic Identities (t.2)” – oba ukazały się w Wielkiej Brytanii w 2013 roku. W marcu 2019 roku nakładem niemieckiego wydawnictwa DeGruyter ukaże się kolejny tom pod jej redakcją poświęcony zimnowojennym migracjom: „East Central European Migrations During the Cold War”. Mazurkiewicz jest autorką szeregu artykułów poświęconych polskiej emigracji politycznej w Stanach Zjednoczonych. Aktywnie zaangażowana w działalność organizacji i towarzystw naukowych podejmujących studia nad dziejami polskiej diaspory, Mazurkiewicz wykłada na Wydziale Historycznym UG przedmioty z zakresu historii USA, historii powszechnej po II wojnie światowej oraz dziejów migracji. W 2018 roku została laureatką Nagrody Haimana Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego.

Monika Rogo

 

Dyskusja (0 komentarzy)