Aktualności
Sprawy nauki
15 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-15

Wnioski w postępowaniach awansowych tylko online?

Wnioski w sprawie nadania stopni i tytułów powinny być składane wyłącznie za pośrednictwem ZSUN/OSF z wymogiem podpisu elektronicznego – postuluje Rada Młodych Naukowców.

W swojej najnowszej uchwale dotyczącej przeprowadzania postępowań awansowych drogą elektroniczną, RMN zwraca uwagę na trudności osób zamierzających ubiegać się o nadanie stopnia doktora habilitowanego albo tytułu profesora w składaniu wniosków o wszczęcie stosownego postępowania.

„Trudności te ujawniają się nie tylko w obecnej sytuacji pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, lecz dotyczą także naukowców przebywających na stypendiach zagranicznych, z których zmuszeni są wracać, chcąc złożyć wniosek habilitacyjny lub profesorski” – pisze w uchwale Rada Młodych Naukowców, tłumacząc, że cała procedura, aby była skuteczna, nie może się obyć bez podpisu wnioskodawcy i przesłania wniosku w wersji papierowej. W dobie cyfryzacji powinno być to zmienione – uważają przedstawiciele RMN – na rzecz wykorzystania narzędzi elektronicznych.

Dlatego młodzi naukowcy apelują o to, by – podobnie jak się to dzieje przy wnioskach składanych m.in. w sprawie projektów Narodowego Centrum Nauki czy programów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wnioski w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz w sprawie nadania tytułu profesora składane były wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF).

„Uważamy także, że wymóg tradycyjnego podpisu pod wnioskami powinien być zastąpiony wymogiem podpisu elektronicznego osoby kierującej podmiotem zatrudniającym naukowca” – dodają uchwałodawcy.

Ich zdaniem w systemie ZSUN/OSF powinny być także dostępne recenzje, które wnioskodawcy otrzymają w toku postępowania.

MK

Uchwała RMN

Dyskusja (0 komentarzy)