Aktualności
13 Czerwca
Od lewej: prof. Marek Niedoszytko, Jerzy Starak, prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż, prof. Tomasz Sarnowski
Opublikowano: 2019-06-13

Wręczono granty i stypendia Naukowej Fundacji Polpharmy

W Warszawie wręczono granty i nagrody laureatom konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy. Są wśród nich autorzy prac najwyżej ocenionych przez recenzentów i Radę Naukową w XVII konkursie grantowym, zwycięzcy konkursu o stypendium doktoranckie oraz konkursu na najlepsze prace magisterskie z Wydziałów Farmaceutycznych uczelni medycznych z całej Polski. Po raz pierwszy przeprowadzono konkurs na wykorzystanie nowych technik mobilnych w medycynie.

W 17 edycjach konkursu na najlepszy projekt badawczy nadesłano 661 projektów i przyznano 72 granty naukowe o łącznej wartości ponad 21,2 mln zł. Zakończonych zostało już 58 projektów. Tematem XVII edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji były: „Modyfikacje epigenetyczne w chorobach u ludzi”. Na konkurs wpłynęło 16 wniosków. Granty o łącznej wartości 1 148 840,00 złotych otrzymali: prof. dr hab. n.med. Marek Niedoszytko z Kliniki Alergologii Katedry Pneumonologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Badanie znaczenia procesów epigenetycznych w patogenezie mastocytozy nadzieją na znalezienie nowych możliwości terapeutycznych; wartość grantu: 549,8 tys. zł) oraz prof. dr hab. n.med. Tomasz Sarnowski z Zakładu Biosyntezy Białka Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie (Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresję kluczowych supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym raku nerki; wartość grantu: 599 tys. zł).

Obserwując niespotykany dotąd rozwój nowych technik we wszystkich dziedzinach medycyny, Fundacja postanowiła podjąć współpracę z twórcami technik mobilnych. Do pierwszego konkursu „Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych” zostało zgłoszonych 45 aplikacji mobilnych. Autorom trzech najlepszych przyznano nagrody pieniężne o łącznej wartości 260 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój aplikacji.

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 100 tys. zł otrzymał dr biocybernetyki i inżynierii biomedycznej Norbert Żołek, dyrektor ds. badań i rozwoju w Sensoriumlab, za aplikację „4Brain” monitorującą rozwój zaburzeń neurologicznych (np. w chorobie Parkinsona i Alzheimera) za pomocą prostego testugry na komputery i smartfony. Drugie miejsce ex aequo i nagrody po 80 tys. zł otrzymali: dr n. med. Łukasz Kołtowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za mobilny, telemedyczny system diagnostyki, monitorowania i leczenia pacjentów z chorobami płuc – AioCare oraz dr n. med. Izabela Rozmiłowska z Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala klinicznego nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, za aplikację mobilną „Time is brain” dedykowaną pacjentom po udarze mózgu bądź z czynnikami ryzyka.

– Postęp technologii wyznacza nam nowy model dbania o zdrowie. Naukowcy twierdzą, że do 2050 roku co trzeci człowiek w Europie będzie mieć więcej niż 60 lat. W dobie starzejącego się społeczeństwa i chorób cywilizacyjnych, coraz większego znaczenia nabiera cyfryzacja opieki zdrowotnej, wsparcie pracowników ochrony zdrowia i udostępnianie pacjentom mobilnych usług medycznych. Wykorzystując potencjał technologii, chcemy być wsparciem dla pacjentów w trosce o długie i zdrowe życie, dostarczając kompleksowe rozwiązania prozdrowotne. Mogą być one połączeniem farmaceutyków i nowych usług, urządzeń medycznych czy platform edukacyjnych – powiedział w swoim wystąpieniu Jerzy Starak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA.

Dziesięcioro laureatów konkursu o stypendium doktoranckie otrzymało po 10 tys. zł. Konkurs odbywa się co dwa lata i jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do konkursu 3 osoby. Fundacja przyznaje 10 stypendiów po 10 tys. zł. W ostatniej edycji konkursu wpłynęły 23 wnioski. Zgodnie  z przyjętymi przez Radę Naukową kryteriami przy ocenie wniosku punktowane są: założenia rozprawy doktorskiej (do 20 pkt.), dorobek naukowy (do 30 pkt.) i publikacje (do 50 pkt.). Stypendia otrzymali:

  • Aleksandra Sobolewska-Włodarczyk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Hubert Zatorski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Mikołaj Mizera, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Kamil Kobak, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Krzysztof Ozierański, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Paulina Wieszczy, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
  • Adrian Chrobak, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • Magdalena Pisarska, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • Jakub Jończyk, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • Agnieszka Borsuk-De Moor, Gdański Uniwersytet Medyczny

W przeprowadzonych dotychczas siedmiu edycjach konkursu Naukowa Fundacja Polpharmy wręczyła 57 stypendiów o łącznej wartości 570 tysięcy złotych. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium Fundacji zostało wpisane na listę stypendiów naukowych.

Na zakończenie spotkania laureaci i zaproszeni goście wysłuchali wykładu prof. Cezarego Szczylika pt. „Rola immunoterapii w leczeniu nowotworów”.

Naukowa Fundacja Polpharmy to jedna z największych w Polsce organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Została założona w 2001 roku. Środki finansowe, ponad 21 mln przeznaczone na działalność statutową Fundacji, w całości pochodzą z budżetu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)