Aktualności
13 Maja
Opublikowano: 2020-05-13

Wrocławscy naukowcy z nagrodą za atlas chasydyzmu

„Chasydyzm. Atlas historyczny” autorstwa naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał Nagrodę Specjalną w tegorocznej edycji Nagród Historycznych „Polityki”. Jurorzy określili publikację jako wydarzenie o skali światowej.

Atlas chasydyzmu został wyłoniony spośród około 180 kandydatur, z których do finału nominowano 43. Jego autorami są prof. dr hab. Marcin Wodziński z Katedry Judaistyki UWr i dr hab. Waldemar Spallek z Zakładu Geoinformatyki i Kartografii UWr. Anglojęzyczna wersja atlasu ukazała się w wydawnictwie Princeton University Press, a polska wersja już wcześniej otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W dziewięciu rozdziałach praca omawia powstanie i ekspansję chasydyzmu, jego formy instytucjonalne (dynastie, dwory, domy modlitwy), XX-wieczną emigrację do Nowego Świata, kryzys dwóch wojen światowych i Holocaust, a wreszcie odrodzenie po 1945 roku. Ponad siedemdziesiąt wielkoformatowych i pełnokolorowych map oraz towarzyszący im tekst, 99 ilustracji, wykresy i tabele prezentują w atrakcyjnej wizualnie, łatwej do zrozumienia formie wymiar przestrzenny, fizyczny i wizualny mistycznego ruchu chasydów. Co więcej, atlas pokazuje znaczące zależności między przestrzennością i duchowością ruchu: chasydyzm jest uwarunkowany swymi cechami geograficznymi nie tylko w organizacji społecznej, ale także w życiu duchowym, typie przywództwa religijnego czy artykulacji kulturowej. Atlas dowodzi, że możliwe jest ukazanie tych zależności za pomocą map.

Atlas poszerza rozumienie chasydyzmu na trzy ważne sposoby. Po pierwsze, spogląda nie tylko na chasydzkich przywódców, ale przede wszystkim na tysiące ich wyznawców mieszkających daleko od swych religijnych centrów. Po drugie, bada chasydyzm w jego historycznej całości od początku w XVIII wieku do dziś. Po trzecie, odpowiadając na wyzwania humanistyki cyfrowej, wykorzystuje ogromny zbiór jakościowych, ale przede wszystkim ilościowych danych o zróżnicowanym pochodzeniu, w tym obszernych baz danych opracowanych narzędziami cyfrowymi (Geographic Information Systems).

źródło: UWr

Dyskusja (0 komentarzy)