Aktualności
18 Września
Rys. Sławomir Makal
Opublikowano: 2020-09-18

Wrześniowy numer „Forum Akademickiego”

Wywiad z ministrem Wojciechem Murdzkiem, wietrzenie gronostajów, spór o otwarty dostęp, uwarunkowania i potencjał zdalnego nauczania, umiędzynarodowienie i habilitacja, jak powstają modele matematyczne – to tylko kilka propozycji z najnowszego numeru „Forum Akademickiego”. Polecamy także anonsowany na okładce blok tekstów „Nie takie twarde”.

Nauki ścisłe i przyrodnicze uchodzą za twarde pod względem przedmiotu badań i metodologii. Jakie jest w nich miejsce na subiektywizm, emocje, własne przekonania naukowców? Czy zawsze stać ich na zimne, obiektywne podejście? Nie chodzi o fałszowanie wyników, bo to łatwo odkryć, lecz o kierunek podejmowanej tematyki, tworzenie hipotez, unikanie pewnych pól, interpretację rezultatów, a także ukierunkowaną popularyzację wiedzy i wypowiedzi publiczne. Elisabeth Noelle-Neumann uważała, że dostosowujemy własne opinie i przekonania do tych, które dominują w naszym środowisku. Filozof nauki Bruno Latour, socjolog Karin Knorr Cetina mówią o różnorodnych (subiektywnych, mentalnych, społecznych, kulturowych czy politycznych) uwarunkowaniach badań laboratoryjnych. Tym i podobnym sprawom poświęciliśmy okładkowy blok tekstów „Nie takie twarde”, w którym: dr hab. Barbara Pabjan z Zakładu Socjologii Kultury i Cywilizacji Uniwersytetu Wrocławskiego zastanawia się, czy wiedza naukowa jest społecznie uwarunkowana; dr Mateusz Kotowski ze Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej wyjaśnia dlaczego stereotypowy obraz nauk empirycznych jest szkodliwy; dr hab. Piotr Bylica z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego przygląda się obiektywizmowi i subiektywizmowi nauki; dr Teresa Sikora z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pisze o umysłowej sieci subiektywizmu; dr Rafał Paweł Wierzchosławski z Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Poznaniu zgłębia temat obiektywności poznania w kontekście społecznym.

W numerze także:

 • co z ewaluacją, czy ministerstwo jest przygotowane na koszty związane z działaniem szkolnictwa wyższego w warunkach pandemii, czy planowane są jakieś formy pomocy dla uczelni niepublicznych, jak będzie wyglądać reforma PAN, jakie wnioski płyną z pierwszych konkursów IDUB i RID – między innymi te wątki poruszamy w rozmowie z ministrem nauki Wojciechem Murdzkiem

Ponadto:

 • prof. Andrzej Jajszczyk, członek Rady Naukowej ERC, zabiera głos w sporze o otwarty dostęp;
 • prof. Jacek Kuźnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie o mobilności doktorantów;
 • Marek Wroński o przypadku podejrzenia o naruszanie praw autorskich przez rektora dużej i znanej uczelni;
 • rozmowa z prof. Michałem Zasadą, nowym rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;
 • członkowie Rady Młodych Naukowców o umiędzynarodowieniu i habilitacji;
 • podsumowujemy wyborczy maraton na uczelniach;
 • bilans roku 2019 w Urzędzie Patentowym RP – jak w patentowaniu wypadły szkoły wyższe?;
 • w Kaliszu już Akademia;
 • o modelarzach rzeczywistości z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego;
 • o uwarunkowaniach i potencjale zdalnego nauczania.

Nie brak też stałych cykli: Publikuj lub giń, Rody uczone, Kartki z dziejów nauki w Polsce, a do tego spora garść aktualności, recenzje książek, komentarze, felietony… Wrześniowy numer „Forum Akademickiego” jest już dostępny na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do lektury.

Mariusz Karwowski

 

Dyskusja (0 komentarzy)