Aktualności
Sprawy nauki
08 Lipca
Opublikowano: 2022-07-08

Wsparcie NCBR dla badaczy z Ukrainy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nową inicjatywę, której celem jest pomoc ukraińskim naukowcom – Scheme: Support for Ukrainian researchers under Bilateral Fund of Applied Research Programme.

Celem nowego przedsięwzięcia jest zapewnienie wsparcia ukraińskim naukowcom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, którzy nie mogą kontynuować działalności naukowej lub pracy w zakresie badań i rozwoju (B+R). Schemat umożliwia ukraińskim badaczom dołączenie do polsko-norweskich zespołów projektowych i kontynuowanie kariery naukowej. Tym samym inicjatywa ma szanse przyczynić się do rozwoju kapitału ludzkiego oraz współpracy z ukraińską społecznością akademicką, zwiększając udział Ukrainy w europejskich sieciach badawczych i programach B+R+I. Na realizację tego celu przeznaczono 380 tys. euro, przy czym w przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość zwiększenia budżetu.

Wsparcie obejmuje naukowców, którzy posiadają co najmniej stopień magistra (Магістр) lub stopień specjalisty (Спеціаліст) uzyskany w Ukrainie lub inny równorzędny stopień uzyskany poza Ukrainą. Jak informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są polskie organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, będące Promotorem lub Partnerem Projektu w aktywnych projektach badawczych finansowanych w konkursach: POLNOR 2019 CallPOLNOR CCS 2019 Call i IdeaLab Call.

Dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia i realizacji dodatkowych zadań w zakresie badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych lub innego rodzajów prac związanych z projektem przez ukraińskiego naukowca, który przebywa w Polsce nie wcześniej niż od 24 lutego lub jest w swojej ojczyźnie, ale nie jest w stanie kontynuować swojej działalności naukowej lub pracy w zakresie badań i rozwoju (B+R).

Wnioski należy składać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP na adres NCBR do 25 lipca 2022 r. Proces naboru będzie powtarzany co miesiąc aż do wyczerpania budżetu. Więcej informacji znajduje się na stronie Funduszu Współpracy Dwustronnej III edycji Funduszy Norweskich i EOG oraz na platformie konkursowej NCBR.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)