Aktualności
Sprawy nauki
07 Marca
Opublikowano: 2022-03-07

Wspólne stanowisko brukselskich biur łącznikowych ds. nauki

Osiem brukselskich biur łącznikowych ds. nauki i innowacji opublikowało oświadczenie, w którym potępiono rosyjską agresję militarną oraz wyrażono solidarność ze środowiskiem akademickim i naukowym Ukrainy.

Oświadczenie powstało z inicjatywy biur kontaktowych ds. badań i innowacji, których kraje – jak napisano – łączy nie tylko bliskość geograficzna z Ukrainą, ale także ciemne karty z historii XX wieku. Obok instytucji reprezentujących Estonię, Łotwę, Litwę, Czechy, Słowację i Węgry wśród autorów listu są także dwie polskie: Biuro Promocji Nauki (PolSCA) Polskiej Akademii Nauk w Brukseli oraz Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli.

W tych mrocznych dniach nie możemy pozostać obojętni i milczeć. Jesteśmy świadkami licznych ofiar wśród niewinnych cywilów i dziesiątek tysięcy zmuszonych do opuszczenia ojczyzny. Dlatego bez wahania stanowczo potępiamy tę nieuzasadnioną inwazję, okupację i zniszczenie niepodległej Ukrainy. Głęboko porusza i niepokoi nas los członków społeczności akademickiej i naukowej tego kraju. Bliscy Ukrainie geograficznie, dzieląc z nią ciemne karty dziejów XX wieku, apelujemy: historia nie może się powtórzyć – czytamy w oświadczeniu.

Zaznaczono w nim, że Europejska Przestrzeń Badawcza to miejsce, do którego należy również Ukraina. Dlatego zapewniono o pełnym zaangażowaniu w niesienie wsparcia wszystkim studentom, badaczom i akademikom pozostającym w niebezpieczeństwie. Chodzi nie tylko o tych, którzy wciąż są na Ukrainie, ale również o tysiące przesiedlonych i szukających schronienia.

Zobowiązujemy się współpracować z naszymi europejskimi partnerami i interesariuszami w celu opracowania i wdrożenia instrumentów finansowania badań i mobilności, opieki administracyjnej, szkoleń i innych narzędzi wsparcia. ​ Jako społeczność działająca w Brukseli wzywamy Komisję Europejską do kontynuowania działań w celu zapobieżenia dalszym szkodom dla ukraińskiego sektora akademickiego i badawczego. Z satysfakcją przyjęlibyśmy szybkie wdrożenie podobnych instrumentów w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia finansowego ukraińskim studentom, naukowcom, uniwersytetom i organizacjom badawczym – napisano w liście brukselskich biur łącznikowych ds. nauki i innowacji.

Wśród jego sygnatariuszy są m.in. Ewa Kocińska-Lange, dyrektor Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli oraz Tomasz Poprawka, dyrektor Biura Promocji Nauki (PolSCA) Polskiej Akademii Nauk w Brukseli.

Tekst wspólnego oświadczenia można znaleźć pod adresem: https://support-ukraine-rdi.wixsite.com/join. Tam też istnieje możliwość wyrażenia swojego poparcia.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)