Aktualności
Sprawy nauki
21 Grudnia
Opublikowano: 2016-12-21

Wspólnie na rzecz praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych

Poznaliśmy wyniki drugiego konkursu programu TANGO uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na realizację ambitnych badań i współpracę z przedsiębiorcami naukowcy otrzymają ponad 22 mln zł.

– Wykorzystując potencjał dwóch podległych ministerstwu agencji – NCN i NCBR – wspieramy polskich naukowców w praktycznym wykorzystaniu efektów ich badań. W rozstrzygniętym dziś II konkursie programu dofinansowanie otrzymają m.in. prace nad systemem monitorowania poziomu bezpieczeństwa w kopalniach, nowatorskimi rozwiązaniami inżynierii lotniczej i kosmicznej, badania nad innowacyjnym testem do wykrywania zakażeń gronkowcem wśród kobiet ciężarnych oraz nowatorską technologią oczyszczania środowisk wodnych. Wszystkie wyłonione projekty to doskonały przykład na to, jak ważna dla rozwoju gospodarczego i społecznego Polski jest nauka – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

TANGO to wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBR, mające na celu ułatwienie jednostkom naukowym wprowadzanie na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. W jego ramach finansowane są m.in: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki zostaną przeznaczone również na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

– Chcąc wzmacniać konkurencyjność naszej gospodarki musimy stawiać nie tylko na jakość prowadzonych badań, ale także na efektywność transferu wiedzy z nauki do przemysłu. Możliwość weryfikacji potencjału rynkowego na wczesnym etapie badań to często czynnik decydujący o sukcesie nowej technologii, produktu czy usługi w przyszłości. W konkursie TANGO wyłaniamy najlepsze, ambitne projekty naukowe, dążąc wspólnie z NCN do jak najbardziej efektywnego wspierania, a zarazem wykorzystania potencjału polskiej nauki– mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W drugim konkursie programu TANGO dofinansowanie w wysokości prawie 22 mln zł otrzyma 26 najlepszych spośród 119 zgłoszonych projektów. Oprócz badań z obszaru medycyny wsparcie zostanie przeznaczone m.in. na opracowanie technologii druku organicznych diod elektroluminescencyjnych, zastosowanie koncepcji AIA (Adaptive Impact Absorption) w inżynierii lotniczej i kosmicznej czy na nowatorską technologię oczyszczania środowisk wodnych.

– TANGO to wyjątkowy program grantowy pozwalający na przeprowadzenie pełnego procesu badawczego, od etapu badań podstawowych, przez prace stosowane, z perspektywą faktycznego wdrożenia technologii w przemyśle. Nagrodzone projekty pokazują, że prawdziwie innowacyjna gospodarka ma swoje korzenie w nauce, w badaniach, które często wcale nie są prowadzone z myślą o komercyjnym zastosowaniu, ale przez rozwijanie naszej wiedzy stwarzają nieznane dotąd możliwości – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

W programie TANGO wnioski oceniane były w dwóch etapach przez zespoły ekspertów NCN i NCBR. O środki finansowe w wysokości nawet 1,15 mln zł mogły się ubiegać jednostki naukowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, jak również indywidualni naukowcy.

W przypadku zakwalifikowania projektu do realizacji fazy badawczej (B+R) wymagane będzie wniesienie przez przedsiębiorcę zainteresowanego wynikami prac wkładu własnego w wysokości minimum 15% wartości wsparcia otrzymanego na zadania badawcze.

W ramach I konkursu TANGO, rozstrzygniętego w lutym 2015 roku, realizowanych jest 51 projektów, dotyczących m.in.

– wprowadzenia na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych,

– opracowania technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych,

– opracowania opartych o funkcjonalizowane nanostruktury węglowe materiałów jako komponentu wyrobów o możliwie najlepszych właściwościach absorpcyjnych i/lub rozpraszających promieniowanie elektromagnetyczne (EM) oraz

– badania nad innowacyjnymi aptamerami DNA przeznaczonymi do oczyszczania białek rekombinowanych.

Informacje o wynikach II konkursu TANGO – lista rankingowa

Dyskusja (0 komentarzy)