Aktualności
Sprawy nauki
01 Czerwca
Źródło: Łukasiewicz
Opublikowano: 2021-06-01

Współpraca Łukasiewicza i Urzędu Patentowego RP

Sieć Badawcza Łukasiewicz i Urząd Patentowy RP podpisały umowę dotyczącą współpracy przy popularyzacji wiedzy o własności przemysłowej i komercjalizacji oraz gromadzeniu i upowszechnianiu informacji o ochronie własności przemysłowej.

Umowa przewiduje wszechstronną współpracę, która polegać będzie m.in. na organizowaniu przez UPRP szkoleń, warsztatów i promowaniu wśród pracowników Łukasiewicza informacji o własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem własności przemysłowej. Ponadto Łukasiewicz wraz z Urzędem Patentowym planują współorganizować konferencje związane ze wsparciem przedsiębiorców i naukowców w obszarach związanych z ochroną i zarządzaniem własnością intelektualną oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Łukasiewicz włączy się w upowszechnianie informacji o ochronie własności intelektualnej, w szczególności własności przemysłowej realizując projekty, programy i inicjatywy propagujące znaczenie własności intelektualnej w gospodarce opartej na wiedzy.

Łukasiewicz, dostarczając rozwiązania technologiczne, przykłada szczególną wagę do stworzonych przedmiotów ochrony własności intelektualnej. Dlatego opracował wspólny dla wszystkich instytutów regulamin komercjalizacji tworząc jednolite zasady ochrony i zarządzania własnością intelektualną w całym Łukasiewiczu. W pierwszych dwóch latach funkcjonowania Łukasiewicza instytuty do niego należące złożyły 252 polskie zgłoszenia patentowe oraz uzyskały 286 patentów udzielonych przez Urząd Patentowy RP – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Z kolei Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP, dodaje:

Chronimy własność przemysłową w Polsce i promujemy ochronę własności intelektualnej wśród naukowców, twórców, przedsiębiorców, osób kierujących jednostkami naukowymi oraz poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej wśród uczniów i studentów. W ten sposób współtworzymy polską przestrzeń bezpiecznego obrotu prawami oraz przyczyniamy się do wzrostu konkurencyjności naszej gospodarki. Wdrożenie regulaminu komercjalizacji w Łukasiewiczu należy postrzegać jako bardzo ważny krok w kierunku zwiększenia efektywności komercjalizacji, a także wyjście naprzeciw twórcom innowacyjnych rozwiązań.

Sieć Badawcza Łukasiewicz jest największą organizacją badawczą w Polsce. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system Wyzwań Łukasiewicza, dzięki któremu grupa 4,5 tys. naukowców i inżynierów w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Urząd Patentowy RP jest centralnym organem administracji rządowej o prawie 103-letniej historii. Odpowiedzialny jest za realizację szerokiego spektrum zadań związanych z ochroną własności przemysłowej. Podstawową kompetencją Urzędu Patentowego RP jest orzekanie w sprawach o udzielanie praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej oraz prowadzenie postępowań spornych w tym zakresie. Urząd przykłada dużą wagę do upowszechnia wiedzy o ochronie własności przemysłowej. Promuje nowoczesne metody zarządzania prawami wyłącznymi. Edukuje młodzież szkolną w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących własności intelektualnej. Prowadzi systematyczne działania informacyjne adresowane do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi.

źródło: Łukasiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)