Aktualności
Sprawy nauki
19 Marca
Opublikowano: 2021-03-19

Wybory członków krajowych PAN

Do 30 lipca trwa nabór kandydatów na członków krajowych Polskiej Akademii Nauk – rzeczywistych i korespondentów. Wybory zaplanowano pod koniec roku.

Prezydium PAN podjęło uchwałę w sprawie wyboru członków krajowych Akademii. Zostaną oni wybrani 2 grudnia podczas 145. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN. Członkami Akademii mogą zostać uczeni, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. W skład Akademii wchodzą członkowie krajowi (rzeczywiści i korespondenci) oraz członkowie zagraniczni. Członkostwo w PAN jest dożywotnie.

Członkiem krajowym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie. Maksymalna liczba członków krajowych Akademii wynosi 350. Włączenie w poczet członków krajowych następuje poprzez wybór na członka korespondenta PAN. Zgromadzenie Ogólne PAN wyróżnia aktywność członków korespondentów – na rzecz nauki i Akademii – wyborem na członków rzeczywistych.

Członkowie krajowi Akademii biorą udział w pracach Zgromadzenia Ogólnego, właściwego wydziału, oddziału, komitetu naukowego i problemowego. Mogą także uczestniczyć w pracach rady naukowej instytutu naukowego PAN. Ich zadaniem jest również upowszechnianie wyników nauki.

Kandydatów na członków krajowych PAN można zgłaszać do 30 lipca w formie pisemnej na adres: Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego). Szczegóły naboru i niezbędne dokumenty zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PAN.

Obecnie PAN liczy 327 członków krajowych (w tym 172 rzeczywistych i 155 korespondentów) oraz 174 zagranicznych. Najwięcej członków krajowych skupia Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi (92). Następne w kolejności są: Wydział IV Nauk Technicznych (74), Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych (72), Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych (51) i Wydział V Nauk Medycznych (38).

MK, źródło: PAN

 

Dyskusja (0 komentarzy)