Aktualności
Sprawy nauki
26 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-26

Wybory członków krajowych Polskiej Akademii Nauk w 2019 roku

Prezydium Polskiej Akademii Nauk na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2019 roku podjęło uchwałę o przeprowadzeniu wyboru nowych członków krajowych PAN na 140. sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii, która zaplanowana jest na 5 grudnia 2019 r.

Kandydatem na członka Akademii może zostać osoba, która uzyskała pisemne rekomendacje:

trzech członków Akademii, lub

rady naukowej instytutu naukowego lub instytutu badawczego posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub

senatu uczelni posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub

pięciu osób, które wyróżniają się szczególnie dorobkiem naukowym i autorytetem, wśród których co najmniej jedna osoba jest zatrudniona za granicą na stanowisku profesora lub równorzędnym, a pozostałe posiadają tytuł naukowy profesora nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybór do grona członków Polskiej Akademii Nauk dotyczy całego krajowego środowiska naukowego.

Kandydatury na członków krajowych Akademii należy zgłaszać w formie pisemnej do Prezesa Polskiej Akademii Nauk, w terminie do 31 lipca 2019 r., na adres:

Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

(w przypadku zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje oraz dokumenty związane z wyborami członków Akademii dostępne są na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk w zakładce Komunikaty i ogłoszenia.

Źródło: MNiSW

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Marian Kowalczyk 19.11.2019 17:37

    Wybory do komitetów naukowych PAN