Aktualności
Sprawy nauki
05 Października
Źródło: PAN
Opublikowano: 2023-10-05

Wybory do komitetów PAN – koniec rejestracji!

W piątek, 6 października, zakończy się rejestracja osób uprawnionych do głosowania w wyborach do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. W nowej kadencji działać będzie 78 takich gremiów. Do każdego wejdzie 30 członków wyłonionych w wyborach.

Komitety naukowe PAN to ciała kolegialne grupujące członków Akademii w obrębie określonej dyscypliny nauki lub dyscyplin pokrewnych i ułatwiające ich współpracę. Są przypisane do poszczególnych wydziałów Akademii. W nowej kadencji działać będzie 78 komitetów naukowych. W skład każdego wejdzie 30 członków wyłonionych w wyniku wyborów.

W wyborach do komitetów naukowych, które zostaną przeprowadzone przy pomocy systemu elektronicznego, mogą brać udział osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Każdy z uprawnionych do 6 października powinien zarejestrować się w systemie i zadeklarować swoje czynne lub bierne prawo wyborcze w powiązaniu z co najwyżej dwoma komitetami naukowymi. Następnie, po weryfikacji, ogłoszone zostaną listy wyborcze. Głosowanie odbędzie się w dniach 18–31 października.

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia wyborów do komitetu naukowego jest, aby co najmniej 60 samodzielnych pracowników naukowych zgłosiło wolę do skorzystania z legitymacji biernej. Deklaracja biernego prawa wyborczego do danego komitetu oznacza zgodę na kandydowanie i wolę aktywnego uczestnictwa w pracach komitetu w razie wyboru na członka komitetu.

Kadencja komitetów naukowych rozpoczyna się po 1 stycznia 2024 roku, nie później jednak niż 30 maja, i trwa cztery lata od dnia pierwszego posiedzenia w nowym składzie. Zgodnie z czerwcową uchwałą Zgromadzenia Ogólnego PAN przewiduje się utworzenie w nowej kadencji 78 komitetów naukowych. Najwięcej z nich będzie działać przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych (25), a ponadto przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych – 9, przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi – 12, przy Wydziale IV Nauk Technicznych – 20, przy Wydziale V Nauk Medycznych – 12.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)