Aktualności
19 Marca
Opublikowano: 2019-03-19

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

Około 40 tys. doktorów habilitowanych i profesorów będzie mogło wziąć udział w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej. Organ ten zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, a jego głównym zadaniem będzie nadzorowanie indywidualnych postępowań awansowych. Swoją działalność zainauguruje 1 czerwca.

Kandydatów na członków Rady zgłaszać mogły do 14 marca uprawnione do tego podmioty, a więc: uczelnie, w których co najmniej jedna podstawowa jednostka posiadała kategorię naukową A+, A albo B (według stanu na 30 września 2018 roku) oraz instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze i międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadały kategorię naukową A+, A albo B (według stanu na 30 września 2018 roku).

Spośród wskazanych kandydatów osoby uprawnione do głosowania wybiorą do RDN po trzech przedstawicieli każdej dyscypliny. Kto może oddać głos w wyborach rozpoczynających się w kwietniu? W wyborach na członków do Centralnej Komisji mogli uczestniczyć jedynie profesorowie. Konstytucja dla Nauki poszerza grono osób uprawnionych do głosowania na ciało odpowiedzialne za nadzór nad awansami naukowymi. W wyborach do RDN będą mogli wziąć udział również doktorzy habilitowani. Na wstępnej liście wyborczej znajdą się więc wszystkie osoby, dla których w systemie POL-on podano następujące informacje:

  • o posiadaniu stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora,
  • o numerze PESEL (lub w przypadku jego braku – o numerze dokumentu tożsamości wraz z krajem wydania i datą urodzenia).

Ostateczna lista osób uprawnionych do głosowania zostanie sporządzona przez komisję wyborczą do 9 kwietnia 2019 roku. Żeby się na niej znaleźć i otrzymać indywidualny dostęp do karty wyborczej, należy dokonać weryfikacji danych. W systemie POL-on muszą pojawić się jeszcze dwie kluczowe informacje:

  • o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie (na podstawie złożonego oświadczenia), a także
  • o aktualnym adresie e-mail.

Do 1 kwietnia doktorzy habilitowani i profesorowie mogą nie tylko weryfikować i aktualizować swoje dane, ale także wnioskować o dodanie do spisu wyborców. Głosowanie na kandydatów odbywać się będzie elektronicznie poprzez system wyborczy w terminie 12–30 kwietnia.

Więcej informacji w zakładce: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rdn.

Elektroniczny system wyborczy: https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)