Aktualności
10 Stycznia
Źródło: www.marszalek.com.pl
Opublikowano: 2019-01-10

Wybrano najlepsze książki o tematyce politologicznej

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych ogłosiło laureatów VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej.

Kapituła konkursu przyznała I nagrodę dr hab. Patrycji Szostok z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego za publikację „Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym w Polsce” (Wydawnictwo Adam Marszałek), w której autorka zaprezentowała „istotną z perspektywy potrzeb demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa, jak również rozwoju idei i praktyki samorządności terytorialnej w praworządnym państwie problematykę dotykającą funkcjonowania złożonych mechanizmów szeroko rozumianej komunikacji w jednostkach samorządu terytorialnego i statusu obywatela jako podmiotu w tym procesie” (cytat z recenzji prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kowalczyka).

Ponadto wyróżniono dwie prace: „Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej” autorstwa dr. Tomasza Pugacewicza z Katedry Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz „Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów” dr. hab. Jędrzeja Skrzypczaka z Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. UAM (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu).

Wręczenie laurów nastąpi podczas corocznej konferencji organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, która odbędzie się w Słubicach w dniach 7–8 lutego 2019 roku.

Źródło: PTNP

 

Dyskusja (0 komentarzy)