Aktualności
Sprawy nauki
03 Lipca
Opublikowano: 2019-07-03

Wybrano nowych członków Akademii Młodych Uczonych PAN

Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk ma 17 nowych członków. Ich wyboru dokonano na ostatniej sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN.

Akademia Młodych Uczonych została powołana Ustawą z 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej. Członkowie AMU wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN. W chwili wyboru nie mogą mieć więcej niż 38 lat i muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Ponadto powinni wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę.

Zgodnie z uchwałą Prezydium PAN na 139. sesji ZO powołano 17 nowych członków. Ustalono, że poszczególne wydziały mogą wybrać: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN – 3 kandydatów, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN – 4, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN – 4, Wydział IV Nauk Technicznych PAN – 4 oraz Wydział V Nauk Medycznych PAN – 2.

Nowymi członkami AMU PAN zostali:

w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

 • dr hab. Adrian Jusupović z Zakładu Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa Instytutu Historii PAN
 • dr Krzysztof Nowak z Pracowni Łaciny Średniowiecznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Agata Zysiak z Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

 • dr Przemysław Gorzelak z Zakładu Paleobiologii  Środowiskowej Instytutu Paleobiologii PAN
 • dr Jacek Kolanowski z Zakładu Sond Molekularnych i Proleków Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
 • dr inż. Małgorzata Nowacka z Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Marek Skrzypski z Katedry Fizjologii i Biochemii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

 • dr hab. Katarzyna Bogusławska z Zakładu Mechaniki Kwantowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. inż. Mateusz Kwaśnicki z Katedry Matematyki na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej
 • dr hab. Artur R. Stefankiewicz z Zakładu Chemii Bionieorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Mateusz Strzelecki z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN

 • dr hab. inż. Marta Gmurek z Katedry Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 • dr hab. inż. Miłosz Kadziński z Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej
 • dr Paweł Henryk Malinowski z Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN
 • dr Jan Poleszczuk z Pracowni Modelowania Matematycznego Systemów Biomedycznych Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

w Wydziale V Nauk Medycznych PAN

 • dr hab. n. med. Anna Małgorzata Czarnecka z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii Instytutu in. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Zakładu Farmakologii Doświadczalnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 • dr Marcin Magierowski z Katedry Fizjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Kadencja członków Akademii Młodych Uczonych trwa 5 lat. Nowo wybrani dołączą do 15, których kadencja rozpoczęła się w 2016 roku. Przewodniczącą jest obecnie dr hab. Anna Ajduk z Zakładu Embriologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)