Aktualności
Sprawy nauki
29 Września
Źródło: UAM
Opublikowano: 2020-09-29

Wybrano Prezydium KRUP

Na pierwszym posiedzeniu w Warszawie Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich wybrała swoje Prezydium. Pracami KRUP w tej kadencji będzie kierowała prof. Bogumiła Kaniewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wyboru szefa KRUP w kadencji 2020–2024 dokonano jeszcze w lipcu. Po raz pierwszy w ponad 30-letniej historii na czele Konferencji stanęła kobieta. Prof. Bogumiła Kaniewska, nowa rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zastąpiła na tym stanowisku prof. Wojciecha Nowaka z UJ, który zakończył swoją drugą kadencję. Pozostałych członków Prezydium wyłoniono 25 września na posiedzeniu w Warszawie. Wiceprzewodniczącymi zostali: prof. Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski) i prof. Marek Masnyk (Uniwersytet Opolski). Obowiązki sekretarza pełnił będzie prof. Marek Kręglewski (UAM).

Wybrano także przewodniczących dwóch z trzech komisji KRUP. Uniwersytecką Komisją Finansów, podobnie jak przez ostatnie cztery lata, pokieruje dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z kolei na stanowisko przewodniczącej Uniwersyteckiej Komisji Nauki nominowano prof. Izabelę Święcicką, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku. Nie wiadomo jeszcze, kto stanie na czele Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich została powołana przez rektorów uniwersytetów na zjeździe w Krakowie 16 lutego 1989 roku. Była to odpowiedź środowiska akademickiego na przyjęcie 18 września 1988 r. w Bolonii Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Idea powołania Konferencji w przededniu odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości nawiązuje do inicjatywy z okresu zrywu „Solidarności”, gdy rektorzy na spotkaniu w Poznaniu 5 grudnia 1981 roku powołali Konferencję Rektorów Szkół Wyższych. Celem Konferencji, będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów, jest zacieśnianie współpracy między uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty, współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

MK

Podsumowanie IX kadencji KRUP w opracowaniu Piotra Laidlera i Katarzyny Frankowicz

Dyskusja (0 komentarzy)