Aktualności
Sprawy nauki
09 Grudnia
Źródło: Twitter/PAN
Opublikowano: 2022-12-09

Wybrano wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk

Czworo wiceprezesów uzupełniło skład Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Ich elekcji dokonano w czwartek, 8 grudnia, podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN.

Zakończył się tym samym wybór władz Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023–2026. Miesiąc temu nowym prezesem organizacji został biolog prof. Marek Konarzewski. W swoim programie zapowiadał zmniejszenie liczby wiceprezesów do czterech. Do tej pory w prezydium stanowiska te obsadzone były przez pięć osób, z których każda odpowiadała za sprawy poszczególnych Wydziałów PAN. W wyniku czwartkowych wyborów od stycznia wiceprezesami PAN będą:

  • prof. Dariusz Jemielniak, czł. koresp. PAN – zajmie się też kreowaniem i umacnianiem wizerunku, promocją PAN, wydawnictwami Akademii oraz współpracą z Komisją ds. Etyki, podlega mu Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN;
  • dr hab. Mirosława Ostrowska, czł. koresp. PAN – będzie odpowiedzialna za współpracę międzynarodową oraz otoczenie akademijne, podlegają jej dwa Wydziały: III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi oraz II Nauk Biologicznych i Rolniczych;
  • prof. Natalia Sobczak, czł. koresp. PAN – zadba o relacje z uczelniami i instytutami, podlega jej Wydział IV Nauk Technicznych;
  • prof. Aleksander Welfe, czł. rzecz. PAN – będzie pełnił funkcję I wiceprezesa, w jego domenie znajdą się m.in. zadania związane ze stworzeniem nowej ustawy o PAN, podlega mu Wydział V Nauk Medycznych.

Dariusz Jemielniak to teoretyk zarządzania i socjologii związany z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje Katedrą MINDS (Management in Networked and Digital Societies). Od 2016 roku pracuje także jako faculty associate Berkman-Klein Center for Internet and Society w Uniwersytecie Harvarda. Zajmuje się badaniem społeczności internetowych (Wikipedia czy Linux), a także analizą dezinformacji w mediach społecznościowych i kulturą zbiorowości cyfrowych. Jest twórcą pierwszej etnografii społeczności Wikipedii, metodologii Thick Big Data, łączącej metody etnograficzne z data science, a także współtwórcą koncepcji społeczeństwa współpracy.
Członek PAN od 2019 r.

Mirosława Ostrowska to specjalistka od oceanologii, w szczególności biofizyki i optyki morza. Od początku swojej pracy naukowej zatrudniona w Instytucie Oceanologii PAN, gdzie od 2015 r. kieruje Pracownią Biofizyki Morza. Zajmuje się badaniami empirycznymi i modelowaniem uwarunkowań środowiskowych dystrybucji promieniowania słonecznego w morzu i stymulowanych światłem procesów fluorescencji i fotosyntezy jako wskaźników zasilania w energię ekosystemów morskich. Pełniła wiodącą rolę przy opracowaniu i wdrożeniu Systemu Satelitarnej Kontroli Środowiska Morza Bałtyckiego SatBałtyk, a od 2015 r. jest koordynatorem Konsorcjum Naukowego SatBałtyk – interdyscyplinarnego zespołu badawczego mającego na celu rozwój metod badania i monitorowania ekosystemu Morza Bałtyckiego. Członkiem PAN jest od roku 2020.

Natalia Sobczak – zajmuje się badaniami zjawisk wysokotemperaturowych w obszarze inżynierii ciekłego metalu, w tym opracowaniem nowej generacji materiałów dla energetyki, magazynowania energii, łączenia materiałów, oraz tworzyw ultralekkich dla potrzeb medycyny i przestrzeni kosmicznej. Aktualnie kieruje Pracownią Teorii Procesów Metalurgicznych w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN. Przewodnicząca Grupy Roboczej Cast Metal Matrix Composites w World Foundry Organization (od 2001 r.). Jest przedstawicielką Polski w Executive Committee – Federation of European Materials Societies (2020–2023). Członek korespondent PAN (od 2022 r.).

Aleksander Welfe to ekonometryk i makroekonomista związany z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie kieruje Katedrą Modeli i Prognoz Ekonometrycznych. Od ponad 20 lat pracuje także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się teorią ekonometrii, modelowaniem ekonometrycznym oraz wykorzystaniem modeli do prognozowania procesów ekonomicznych i analiz symulacyjnych alternatywnych polityk gospodarczych. Twórca serii makromodeli gospodarki narodowej Polski opartych na danych kwartalnych i pierwszego w historii makromodelu opartego na danych miesięcznych. Przez ponad dwie dekady współpracował z Lawrencem R. Kleinem, laureatem nagrody Nobla, czego rezultatem jest wspólna książka Principles of Macroeconometric Modeling. Członek PAN od roku 2007. Jest prezesem Oddziału PAN w Łodzi (od 2013 r.). Członek Academie Europeenne des Sciences, des Arts et des Lettres.

MK, źródło: PAN

Dariusz Jemielniak
Mirosława Ostrowska
Natalia Sobczak
Aleksander Welfe
Dyskusja (0 komentarzy)