Aktualności
30 Grudnia
Źródło: www.pan.pl
Opublikowano: 2019-12-30

Wydział II PAN przyznał Medale im. Michała Oczapowskiego

Troje naukowców oraz jedna uczelnia – to tegoroczni laureaci Medalu im. Michała Oczapowskiego. Najwyższe wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN nadawane jest osobom i instytucjom za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i stosowanych nauk biologicznych w Polsce.

Medal im. Michała Oczapowskiego jest przyznawany dla uczczenia pamięci wielkiego prekursora nauk rolniczych. Został ustanowiony w 1988 roku. Medal został wykonany przez polskiego artystę rzeźbiarza prof. Bronisława Chromego. W tym roku laureatami zostali: prof. dr hab. Monika Kozłowska z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – za wybitny wkład w rozwój fizjologii roślin; prof. dr hab. Jerzy Lipiec z Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN – za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych; prof. dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – za wybitny wkład w rozwój nauk zootechnicznych; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i leśnych.

Michał Oczapowski żył w latach 1788 1854, był profesorem Uniwersytetu w Wilnie, a następnie organizatorem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie pod Warszawą. Stworzył podwaliny nauki rolniczej w Polsce. Studiował w Niemczech, Austrii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Zdobytą wiedzę wykorzystał w kształceniu studentów oraz organizowaniu nowoczesnego rolnictwa. Opublikował wiele prac z tego zakresu. Najwybitniejszym jego dziełem jest 12-tomowy podręcznik pod ogólnym tytułem „Gospodarstwo wiejskie”, w którym do dziś znaleźć można wiele interesujących informacji z różnych działów rolnictwa.

Źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)