Aktualności
Sprawy nauki
11 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-02-11

Wykaz czasopism – komentarz do zmian w filozofii

Punktacja czasopism polskich wzrosła tak bardzo, że jeden z głównych celów, jakie przyświecały samej idei przypisywania punktów, czyli motywowanie naukowców do publikowania za granicą (i docenianie tych, którzy to robią), z pewnością nie będzie realizowany – komentuje prof. Joanna Odrowąż-Sypniewska z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ogłosił 9 lutego nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. To jeden z kluczowych elementów systemu oceny działalności naukowej badaczy. Opublikowana właśnie lista wzbudziła w środowisku akademickim wiele kontrowersji. O komentarz do zmian w wykazie poprosiliśmy przedstawicieli kilku dyscyplin. Jako pierwsza głos zabrała prof. Joanna Odrowąż-Sypniewska z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Komitetu Nauk Filozoficznych PAN:

Zwraca uwagę przede wszystkim olbrzymia ilość zmian (1299), w tym bardzo duża liczba czasopism, które do wykazu zostały dodane. Nie wiadomo przy tym, jakiego rodzaju kryteria decydowały o wprowadzeniu tych zmian. Jeśli chodzi o czasopisma filozoficzne, to – moim zdaniem – nowy wykaz niszczy całkowicie pracę zespołu, który przygotował pierwszą jego wersję. Pojawiały się dość liczne głosy, że poprzednio polskie czasopisma nie były wystarczająco docenione. Obecny wykaz miał temu zaradzić, myślę jednak, że nawet ci, którzy liczyli na wzrost punktacji polskich czasopism, są kształtem tej listy zaskoczeni i zawiedzeni. Wprowadzone zmiany są bowiem chaotyczne i trudno znaleźć dla nich rozsądne uzasadnienie. Nowa punktacja ma się często nijak do tego, jak czasopisma są oceniane w środowisku naukowym. Poza tym, punktacja czasopism polskich wzrosła tak bardzo, że jeden z głównych celów, jakie przyświecały samej idei przypisywania punktów czasopismom, czyli motywowanie polskich naukowców do publikowania za granicą (i docenianie tych, którzy to robią), z pewnością nie będzie realizowany.

Żeby zilustrować chaotyczność zmian, podam przykład czasopisma z mojego wydziału. W poprzednim wykazie „Filozofia Nauki” dostała 40 pkt. Jest to jedno z najlepszych polskich czasopism filozoficznych i nie znam nikogo, kto by uważał, że przyznano jej za dużo punktów. Wprost przeciwnie, były opinie, że powinna dostać więcej. Niemniej jednak w poprzednim wykazie było to jedno z wyżej ocenionych polskich czasopism filozoficznych (100 pkt miało „Logic and Logical Philosophy”, 70 – „Diametros”, 40 – „Filozofia Nauki” i „Roczniki Filozoficzne”). Teraz „Filozofia Nauki” nadal ma 40 punktów, ale dogoniło ją i wyprzedziło sporo czasopism, które poprzednio miały tych punktów mniej lub nie miały ich wcale. Znaczenie naukowe „Filozofii Nauki” na tle innych czasopism pozostało bez zmian, ale waga punktowa publikacji w tym czasopiśmie znacząco się zdewaluowała – podsumowuje prof. Joanna Odrowąż-Sypniewska.

MK, PK

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~Alina Borkowska 15.02.2021 09:55

    Niestety nie konsultowano nowej listy czasopism z zespołami powołanymi przez Ministra w celu ewaluacji czasopism przy sporządzaniu obecnej listy. Szkoda, gdyż wcześniej powołane zespoły posługiwały się obiektywnymi wskaźnikami najlepiej pozycjonującymi poszczególne czasopisma w danej dyscyplinie. Zespoły składające się z naukowców wykonały ogrom pracy, ale widać nie doceniono ich pracy eksperckiej. Być może powołano innych ekspertów- mniej zorientowanych na umacnianie polskiej nauki na forum światowym, ale nic mi o tym nie wiadomo. Prof Alina Borkowska

  • ~Bb 12.02.2021 15:54

    Dopóki rządzi PiS to nie mamy szans na rozwój nauki, będzie lansowanie miernot

Tagi: