Wykaz dyscyplin a ewaluacja działalności naukowej

Nowy gospodarz gmachu na Hożej może zabrać się do rozwiązywania zastanych problemów biurokratycznych na różne sposoby. Jednym z nich jest uproszczenie klasyfikacji dyscyplin, przy być może minimalnym zmniejszeniu wagi jej konsekwencji administracyjnych – pisze dr hab. Ireneusz Sadowski z Instytutu Studiów Politycznych PAN.