Aktualności
Sprawy nauki
26 Lutego
Opublikowano: 2018-02-26

Wykładowca WSPiA członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych

Mgr Arkadiusz Szajna, zastępca dziekana–dyrektora Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, został członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych. Będzie odpowiadał m.in. za koordynację i organizację różnych działań Towarzystwa. Arkadiusz Szajna jest jedynym na Podkarpaciu i jednym z pierwszych w Polsce ekspertów z zakresu badań poligraficznych certyfikowanym przez PTBP.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa od kilku lat intensywnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Badań Poligraficznych. Uczelnia organizowała wspólnie z Towarzystwem wiele ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych nt. badań poligraficznych (wariograficznych). WSPiA była także współorganizatorem Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych. Od ponad trzech lat członkiem Towarzystwa oraz jego Komitetu Naukowego jest prof. Czesław Kłak, dziekan-dyrektor Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa WSPiA oraz dyrektor Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej.

W styczniu do Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych wybrany został drugi wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej – mgr Arkadiusz Szajna. Wykładowca WSPiA w zarządzie PTBP odpowiadał będzie za koordynację działań Towarzystwa oraz organizację konferencji i szkoleń. Dodatkowo będzie zajmować się współpracą ze służbami, urzędami i instytucjami państwowymi, które w różnych celach wykorzystują badania poligraficzne.

Mgr Arkadiusz Szajna współpracuje z Polskim Towarzystwem Badań Poligraficznych od prawie dwóch lat. Jest m.in. członkiem Komitetu Prawnego Towarzystwa. Jest także jedynym na Podkarpaciu i jednym z kilkunastu w Polsce certyfikowanym przez PTBP ekspertem z zakresu badań poligraficznych. W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej pełni funkcję zastępcy dziekana-dyrektora Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa. Ukończył studia prawnicze w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, a od trzech lat jest jej wykładowcą i doktorantem. Pracuje w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii prowadząc m.in. wykłady i ćwiczenia w Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. Specjalizuje się w badaniach poligraficznych.

Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych za główny cel działalności uznaje dążenie do systematycznego podnoszenia jakości badań poligraficznych prowadzonych w Polsce. Towarzystwo skupia naukowców i praktyków zajmujących się badaniami poligraficznymi. Jest organizatorem szkoleń i warsztatów dla praktyków. Propaguje rzetelną wiedzę na temat istoty badań poligraficznych wśród potencjalnych zleceniodawców ekspertyz, w tym instytucji państwowych (zwłaszcza sądów i prokuratur), a także firm i osób prywatnych. Towarzystwo udziela ponadto rekomendacji ekspertom z zakresu badań poligraficznych oraz placówkom szkoleniowym.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce dysponuje własnym, najwyższej klasy, poligrafem (wariografem), potocznie zwanym „wykrywaczem kłamstw”. W ramach Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej funkcjonuje Pracowania Badań Wariograficznych. Prowadzone są w niej badania nt. instrumentalnych metod detekcji nieszczerości, przygotowywane są także prace doktorskie z zakresu badań wariograficznych. WSPiA regularnie organizuje także „dni prawdy”, podczas których prezentowane są zasady działania urządzenia oraz sposoby prowadzenia badań.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)