Aktualności
Sprawy nauki
17 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-17

Wyłoniono stypendystów ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Dwustu młodych naukowców otrzymało stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego. W gronie tym jest 53 doktorantów.

Minister Wojciech Murdzek uhonorował stypendiami młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Najwyżej punktowano autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego, o ile zostały wydane przez wydawnictwo albo opublikowane przez czasopismo ujęte w ministerialnym wykazie.

Stypendia zostały przyznane osobom, które w dniu podjęcia przez ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia, czyli 15 czerwca, posiadały status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadały stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Laureatów wybrano z grona 1793 wnioskodawców

Najwięcej z nich wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego (18) i Politechniki Wrocławskiej (18), a także z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (13) i Uniwersytetu Warszawskiego (13). Stypendyści reprezentują w sumie 73 instytucje.

Laureaci będą otrzymywali stypendia w wysokości 5390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Na ich sfinansowanie minister nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczy w tym okresie ponad 38 mln zł. Będą wypłacane młodym naukowcom przez podmiot, który wnioskował o stypendium.

MK

Lista stypendystów

Dyskusja (0 komentarzy)