Aktualności
Sprawy nauki
18 Listopada
Opublikowano: 2019-11-18

Wynagrodzenia w PAN takie jak na uczelniach

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o PAN, która wprowadza dla naukowców z instytutów Akademii korzystniejsze przepisy dotyczące wynagrodzenia. Będą one analogiczne jak dla naukowców z uczelni publicznych.

W noweli ustawy przewidziano wprowadzenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych instytutów PAN na poziomie równym stawkom minimalnym dla pracowników państwowych uczelni wyższych. Nie wskazano konkretnych stawek, znajdują się one w rozporządzeniu MNiSW.

Obecnie wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6410 zł. Teraz tyle samo wyniesie minimalne miesięczne wynagrodzenie dla profesora tytularnego w instytutach PAN. Profesor instytutu będzie otrzymywać nie mniej niż 83% wynagrodzenia profesora (a więc 5320 zł), a adiunkt nie mniej niż 73% (4679 zł). Minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla pozostałych pracowników naukowych powinno wynosić nie mniej niż 50% wynagrodzenia profesora. Przewiduje się, że w praktyce minimalne wynagrodzenia pracowników naukowych PAN powinny wzrosnąć.

Ponadto nowelizacja wprowadza także jednoznaczne sformułowanie, że wykonywanie obowiązków zatrudnionego w instytutach PAN pracownika naukowego lub pracującego w pionie badawczym stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zapis ten dotyczy nie tylko pracowników PAN, ale również Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, instytutów badawczych i instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Dzięki temu możliwe będzie stosowanie przez tych pracowników 50% kosztów uzyskania przychodów do całości wynagrodzenia.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nowela ustawy zmienia również, oprócz ustawy o PAN, ustawę o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ustawę o instytutach badawczych i ustawę o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

JK

(Źródło: PAP)

Dyskusja (0 komentarzy)