Aktualności
10 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-10

Wynalazki naukowców z godłem „Teraz Polska”

Wynalazki naukowców z Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowe Instytutu Badawczego otrzymały godło „Teraz Polska” w kategorii Przedsięwzięcia Innowacyjne. Gala wieńcząca 29. edycję konkursu odbyła się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Wśród nagrodzonych znalazł się „System do sterowania i zarządzania ciepłem w budynkach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji SOZE RSI” opracowany w zespole kierowanym przez prof. nzw. dr hab. inż. Witolda J. Chmielnickiego z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W wyniku zmniejszenia zużycia ciepła, system powoduje m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a ponadto zapewnia znaczną poprawę komfortu cieplnego i jakości regulacji procesów cieplnych w budynkach. Zmniejsza zużycie energii od 10 do 30%. Został już wdrożony w budynkach biurowych i szkolnych, w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, w budynkach hotelowych (np. LIM Center – Marriott Warszawa), a także w zakładach przemysłowych (Unilever – Bydgoszcz).

Kolejną nagrodzoną innowacją jest technologia przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla poprzez stymulację produktywności metanu w kierunkowych otworach wiertniczych. Powstała w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. To pierwsze w Europie udostępnienie metanu pokładów węgla otworem horyzontalnym z wielostopniowym, masywnym szczelinowaniem hydraulicznym. Jego realizacja stanowi zasadniczy przełom technologiczny, dostarczając nowych doświadczeń w eksploatacji metanu ze słabo przepuszczalnych pokładów węgla. Testy produkcyjne pokazały, że dopływy metanu są kilkadziesiąt razy większe po szczelinowaniu niż przed wykonaniem zabiegu. Maksymalnie przypływ metanu sięgnął 10 tys. metrów sześciennych na dobę, a łącznie, od początku pompowania z otworu Gilowice-1 odebrano ponad 810 tys. metrów sześciennych gazu. W Polsce nigdy wcześniej nie uzyskano takiego wyniku. Dla porównania, w czasie siedmiu miesięcy testów prowadzonych w otworach bez wykonania zabiegów szczelinowania, otrzymano zaledwie 2,77 tys. metrów sześciennych wysokometanowego gazu, uzyskując produkcję na poziomie maksymalnie 170 metrów sześciennych na dzień. Przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla może przynieść szereg korzystnych dla gospodarki efektów, w tym: ujęcie cennego surowca energetycznego – wysokometanowego gazu, eksploatację węgla w korzystniejszych warunkach górniczych i ekonomicznych oraz zmniejszenie emisji metanu do atmosfery.

Godło „Teraz Polska” trafiło też do naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy we współpracy z przedsiębiorstwem Mabo sp. z o.o. opracowali konstrukcję urządzenia do kompensacji zmian długości górnej sieci trakcyjnej.

MK

Źródło: Facebook/Biblioteka WIBHiIŚ PW, PIG – PIB

 

Dyskusja (0 komentarzy)