Aktualności
Sprawy nauki
06 Października
Opublikowano: 2023-10-06

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

Wrześniowe wybory do Rady Doskonałości Naukowej wyłoniły członków tego gremium na kadencję 2024–2027. Znamy już nazwiska naukowców, którzy będą zasiadali w RDN.

Dobiega końca pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej. Organ ten w 2019 roku zastąpił Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. We wrześniu, za pośrednictwem systemu elektronicznego, przeprowadzono wybory członków RDN na kadencję 2024–2027. Lista osób uprawnionych do głosowania objęła 22 682 osoby. Spośród nich w wyborach wzięło udział 17 456 osób. Oznacza to, że frekwencja wyniosła blisko 77% (cztery lata temu była o wiele niższa – 62,89%).

O mandat ubiegało się 478 naukowców. W wyniku wyborów w Radzie zasiądzie 169 naukowców reprezentujących 55 dyscyplin w 10 dziedzinach nauki (jedną nowo ustanowioną dyscyplinę – ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków – wykreślono w ministerialnym rozporządzeniu z końca września). W każdej dyscyplinie mandat do zasiadania w RDN uzyskało trzech kandydatów z najwyższą liczbą głosów (za wyjątkiem weterynarii i nauk o rodzinie, które jako dziedzino-dyscypliny mają po 5 członków). Reelekcję uzyskało 68 osób zasiadających w dotychczasowym składzie RDN.

Na kandydatów oddano w sumie 44 763 głosy. Najwięcej (576) zdobył prof. Mansur Rahnama (dyscyplina nauki medyczne), kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Oprócz niego poparcie na poziomie powyżej pół tysiąca głosów uzyskał jeszcze tylko prof. Wojciech Czakon z Uniwersytetu Jagiellońskiego (nauki o zarządzaniu i jakości) – 501. W nowym składzie znalazło się 48 kobiet (28,4%).

Kandydaci wybrani do Rady Doskonałości Naukowej

Informacja o liczbie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów

Kadencja nowych członków rozpocznie się 1 stycznia. Do tego czasu minister edukacji i nauki powoła także przewodniczącego RDN. Głównym zadaniem tego organu jest nadzorowanie indywidualnych postępowań awansowych i dbanie o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

MK

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~Adam 09.10.2023 13:25

    Czy istnieje tryb odwoławczy od wyniku wyborów, czy jest on ostateczny?

  • ~Julian 07.10.2023 23:04

    Dziedzina: nauki o rodzinie. Dyscyplina: nauki o rodzinie. Pięciu przedstawicieli w RDN, wyłącznie z uczelni katolickich. Najwidoczniej od początku chodziło o Świętą Rodzinę.